Acte necesare Urbanism

Autorizație de execuție branșament fără emiterea Certificatului de Urbanism conform HCGMB 102/2020 (descarcă aici).

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 

 

 1. CERERE TIP (se va mentiona, daca este cazul si adresa de corespondenta, se vor completa toate rubricile din cerere si numerele de telefon ) (descarcă aici);

 2. PLANURI TOPOGRAFICE DE INCADRARE IN ZONA ACTUALIZATE – sc. 1 :500 ; 1/2000 (cate 2 exemplare din fiecare) de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara –  Bd. Expozitiei 1 A;

 3. PLAN CADASTRAL sc. 1 : 500 CU PROPUNERE DE CONSTRUIRE ( numai in cazul constructiilor noi ) ;

 4. POZE FATADA- (pentru construire balcon) 

 5. DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU ELIBERAREA C.U., la CEC BANK SECTOR 5.

  Taxa pentru C.U. se calculeaza in functie de suprafata terenului detinuta in proprietate :

                                 pana la 150mp = 5,00 lei             501mp ¸  750mp =   10,00 lei

                                 151mp ¸ 250mp = 6,00 lei           751mp ¸1000mp =   12,00 lei

                                 251mp ¸ 500mp = 8,00 lei           peste 1000mp      =  14,00 lei + 0,01 lei/mp pt.fiecare mp

                                                                                                                               ce depaseste 1000mp;

 1. COPIE ACTE DE PROPRIETATE INSCRISE IN EXTRASUL CARTII FUNCIARE ( in copie, exceptie facand doar cererile pentru emiterea certificatelor de urbanism pentru informare urbanistica);

 2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PT INFORMARE  NU MAI VECHI DE 30 ZILE DE LA BIROUL DE CARTE FUNCIARA din Bd Expozitiei nr. 1A; 

 3. COPIE B.I./C.I. ;

 4. NUMAR TELEFON;

 5. DOSAR;

  

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

 

 1. DOCUMENTELE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SE INTOCMESC IN 2 EXEMPLARE (FIECARE EXEMPLAR SE VA INDOSARIA SEPARAT) AVAND TOATE PLANSELE DESENATE, AVIZELE, ACORDURILE, DECLARATIILE PRECUM SI CELELALTE ACTE INSCRISE PE VERSOUL CERTIFICATULUI DE URBANISM, PRECUM SI DOVADA PLATII TAXELOR:

 • taxa legala pentru autorizatii de construire, destinatie imobil locuinta/locuinte este de 0.5% din valoare lucrarilor;
 • taxa legala pentru autorizatii de construire, destinatie imobil alta decat locuinta/locuinte este de 1% din valoare lucrarilor;
 • taxa legala pentru autorizatia de desfiintare este de 0,1% din valoarea de impunere;
 • taxa pentru organizare de santier ( se achita atat in cazul construirii cat si desfiintarii ) este de 3% din valoarea devizului de organizare santier.

  Mentionam ca toate taxele se vor corela de catre Directia Generala Arhitect Sef cu prevederile  Codului Fiscal.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI PRIMARULUI SECTORULUI 5

 

 1. ADRESA DE SOLICITARE A AVIZULUI EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI ; 

 2. COPIE CERTIFICAT DE URBANISM SI PLANURI TOPOGRAFICE DE INCADRARE IN ZONA – sc. 1 :500 ; 1/2000 VIZATE SPRE NESCHIMBARE ;

 3. TAXA ELIBERARE AVIZ IN VALOARE DE 13 LEI, LA CEC BANK SECTOR 5 ;

 4. COPIE B.I./C.I. ;

 5. NUMAR TELEFON ;

 6. DOSAR.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA DUPLICATULUI AUTORIZATIE CONSTRUIRE / CERTIFICAT URBANISM

 

 1. CERERE SCRISA DE MANA;

 2. ZIARUL DE LARGA CIRCULATIE CU ANUNTUL PUBLICAT PRIVIND PIERDEREA SI DECLARAREA NULA A DOCUMENTUL (ANUNTUL VA PRECIZA ADRESA LUCRARII,  NUMARUL  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / CERTIFICATULUI DE URBANISM) ;

 3. TAXA ELIBERARE DUPLICAT IN VALOARE DE 28 LEI, LA CEC BANK SECTOR 5.

 

 

RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE SE FACE DE CATRE DIRECTIA GENERALA POLITIE LOCALA SECTOR 5

Int 1057, 1058

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIEI PE TEREN

 

 1. CERERE  DE MANA (CU ADRESA CORECTA SI NUMAR TELEFON);

 2. COPIE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE;

 3. COPIE DOCUMENTE RECEPTIE LUCRARI ( ADRESA CATRE DITL, PROCESUL VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR SI FISA DE CALCUL ANEXATA );

 4. RIDICARE TOPO CU AMPLASAMENTUL SI REFERAT INTOCMIT DE PERSOANA FIZICA / PERSOANA JURIDICA AUTORIZATA DE OCPI-ANCPI;

 5. DOSAR. 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA PRELUNGIRII AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/ CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

 1. CERERE DE MANA ( CU ADRESA CORECTA SI TELEFON) DEPUSA IN TERMENUL LEGAL; (descarcă aici)

 2. ORIGINALUL AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / CERTIFICATULUI DE URBANISM;

 3. TAXA PRELUNGIRE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/ CERTIFICAT DE URBANISM – REPREZENTAND 30% DIN VALOAREA ACHITATA INITIAL, LA CEC BANK SECTOR 5.

  

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM/ AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE (atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice)

Beneficiar: Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5

Persoane fizice: RO66TREZ70521070250XXXXX

Persoane juridice: RO92TREZ70521160203XXXXX

 

C.U.I: 38320436

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire sau la numărul de telefon 021.314.43.18/int. 1024, 1025, 1063, 1064.

 

Program de lucru cu publicul al Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire:

LUNI              11.00 – 15.00

MARȚI           09.00 – 12.00

MIERCURI      11.00 – 15.00

JOI                09.00 – 12.00

VINERI         NU se lucrează cu publicul