Acte necesare Urbanism

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 

 

 1. CERERE TIP (se va mentiona, daca este cazul si adresa de corespondenta)

 2. PLANURI TOPOGRAFICE DE INCADRARE IN ZONA ACTUALIZATE – sc. 1 :500 ; 1/2000 (cate 2 exemplare din fiecare) de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara –  Bd. Expozitiei 1 A.

 3. PLAN CADASTRAL sc. 1 : 500 CU PROPUNERE DE CONSTRUIRE ( numai in cazul constructiilor noi ) ;

 4. POZE FATADA- (pentru construire balcon) 

 5. DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU ELIBERAREA C.U., la CEC BANK SECTOR 5.

  Taxa pentru C.U. se calculeaza in functie de suprafata terenului detinuta in proprietate :

                                 pana la 150mp = 5,00 lei             501mp ¸  750mp =   10,00 lei

                                 151mp ¸ 250mp = 6,00 lei           751mp ¸1000mp =   12,00 lei

                                 251mp ¸ 500mp = 8,00 lei           peste 1000mp      =  14,00 lei + 0,01 lei/mp pt.fiecare mp

                                                                                                                               ce depaseste 1000mp;

 1. COPIE ACTE DE PROPRIETATE INSCRISE IN EXTRASUL CARTII FUNCIARE ( in copie );

 2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PT INFORMARE  NU MAI VECHI DE 30 ZILE DE LA BIROUL DE CARTE FUNCIARA din Bd Expozitiei nr. 1A ( nu este admis extrasul avand semnatura digitala);

 3. COPIE B.I./C.I. ;

 4. NUMAR TELEFON;

 5. DOSAR;

  

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

 

 1. DOCUMENTELE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SE INTOCMESC IN 2 EXEMPLARE AVAND TOATE PLANSELE DESENATE, AVIZELE, ACORDURILE, DECLARATIILE PRECUM SI CELELALTE ACTE INSCRISE PE VERSOUL CERTIFICATULUI DE URBANISM (inclusiv taxa legala de 0.5% din valoare lucrarilor);

 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI PRIMARULUI SECTORULUI 5

 

 1. ADRESA DE SOLICITARE A AVIZULUI EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI ; 

 2. COPIE CERTIFICAT DE URBANISM SI PLANURI TOPOGRAFICE DE INCADRARE IN ZONA – sc. 1 :500 ; 1/2000 VIZATE SPRE NESCHIMBARE ;

 3. TAXA ELIBERARE AVIZ IN VALOARE DE 13 LEI, LA CEC BANK SECTOR 5 ;

 4. COPIE B.I./C.I. ;

 5. NUMAR TELEFON ;

 6. DOSAR ;

 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA DUPLICATULUI AUTORIZATIE CONSTRUIRE / CERTIFICAT URBANISM

 

 1. CERERE SCRISA DE MANA;

 2. ZIARUL DE LARGA CIRCULATIE CU ANUNTUL PUBLICAT PRIVIND PIERDEREA SI DECLARAREA NULA A DOCUMENTUL (ANUNTUL VA PRECIZA ADRESA LUCRARII,  NUMARUL  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / CERTIFICATULUI DE URBANISM) ;

 3. TAXA ELIBERARE DUPLICAT IN VALOARE DE 28 LEI, LA CEC BANK SECTOR 5 ;

 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

 

ETAPA 1

 1. CERERE  DE MANA (CU ADRESA CORECTA SI NUMAR TELEFON DE CONTACT);

 2. COPIE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE;

 3. REFERATUL PRIVIND PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI ASUPRA LUCRARII EXECUTATA SI FINALIZATA (in original);

 4. FOTOGRAFII  FATADE CONSTRUCTIE;

 5. ANUNTUL DE  INCEPERE A LUCRARILOR (in copie);

 6. FORMULARELE PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE (in 2 exemplare originale), SEMNATE SI STAMPILATE DE COMISIA STABILITA DE INVESTITOR CONFORM HG 273/1994 ;

 7. IN CAZUL SOCIETATILOR  COMERCIALE SE VA DEPUNE BALANTA CONTABILA SEMNATA SI STAMPILATA (cu marcarea sumei respective), INSOTITA DE DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE  PRIVIND CORECTITUDINEA VALORII INSCRISA IN BALANTA;

   

ETAPA 2  -   se realizeaza dupa emiterea notificarii privind valoarea finala si regularizata a          lucrarilor la terminare si verificarea pe teren  

 1. ADEVERINTA ELIBERATA DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII PRIVIND CONFIRMAREA  PLATILOR COTELOR  LEGALE DE 0,1% SI 0,5 % DIN VALOAREA FINALA SI REGULARIZATA A LUCRARILOR ; 

 2. CERTIFICAT PERFORMANTA ENERGETICA;

 3. NOTIFICAREA CATRE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII PRIVIND TERMINAREA LUCRARILOR SI INVITATIA LA RECEPTIE ;

 4. CHITANTA CEC BANK PRIVIND ACHITAREA DIFERENTEI DE TAXA REZULTATA IN URMA REGULARIZARII VALORII AUTORIZATIEI SI /SAU A MAJORARILOR DE INTARZIERE;

 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIEI PE TEREN

 

 1. CERERE DE MANA ( CU ADRESA CORECTA SI TELEFON);

 2. COPIE AUTORIZATIE CONSTRUIRE;

 3. COPIE DOCUMENTE RECEPTIE LUCRARI ( ADRESA CATRE DITL, PROCESUL VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR SI FISA DE CALCUL ANEXATA );

 4. RIDICARE TOPO CU AMPLASAMENTUL SI REFERAT CADASTRIST;

 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA PRELUNGIRII AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/ CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

 1. CERERE DE MANA ( CU ADRESA CORECTA SI TELEFON) DEPUSA IN TERMENUL LEGAL;

 2. ORIGINALUL AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / CERTIFICATULUI DE URBANISM;

 3. TAXA PRELUNGIRE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/ CERTIFICAT DE URBANISM – REPREZENTAND 30% DIN VALOAREA ACHITATA INITIAL, LA CEC BANK SECTOR 5;

 

 

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM/ AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE (atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice)

Titular: PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Cont: RO92TREZ70521160203XXXXX

C.U.I: 4433953

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire sau la numărul de telefon 021.314.43.18/int. 1024/1025.

 

Program de lucru cu publicul al Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire:

LUNI              11.00 – 15.00

MARȚI           09.00 – 12.00

MIERCURI      11.00 – 15.00

JOI                09.00 – 12.00

VINERI         NU se lucrează cu publicul