Zona Mihai Vodă

10/4/2016 12:16:28 PM

Această zonă sacră a Bucureştiului, încărcată de legendă şi istorie, a fost devastată de furia nestăvilită la timp a ignoranţei, necredinţei şi totalitarismului. Din preţiosul perimetru de la Mihai Vodă, unde se afla inima oraşului istoric, au căzut sau au fost mutilate monumente de referinţă precum: Biserica Albă-Postăvarul, Biserica Spirea Veche, Biserica Izvorul Tămăduirii, Curtea Domnească, Arhivele Statului, Muzeul Militar, Schitul Maicilor, Sinodul Mânăstirii Antim, Mânăstirea Mihai Vodă, care alcătuiau cel mai important complex arheologic şi istoric al Bucureştiului Vechi.