Mănăstirea Antim

10/4/2016 12:22:06 PM

Monument medieval cu o valoare deosebită, Mânăstirea Antim, cu hramul "Tuturor Sfinţilor", a fost ridicată între anii 1713-1715 de către marele cărturar şi mitropolit al Ţării Româneşti, Antim Ivireanul, pe locul unei bisericuţe de lemn din secolul XVII. Din complexul Mânăstirii Antim fac parte chiliile şi clădirea Sinodului (translată în 1985), unde se află un preţios muzeu cu opere de artă, icoane, manuscrise vechi şi cărţi rare.

 


CONTACT: Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29