REABILITARE TERMICA

După consultarea materialului referitor la noile condiții impuse de modificările legislative, vă rugăm să adăugați la dosarul inițial următoarele documente :

  • Solicitarea de înscriere în programul ProCEECS 5
  • Hotărârea Adunării generale a proprietarilor
  • Lista proprietarilor care la rubrica „observații” să conțină semnăturile a minim 70 % din proprietari.

    Vă așteptăm, cu documentele menționate anterior completate, la sediul Primăriei Sector 5 - Str. Constantin  Mille  nr. 10,  Sector 1,  București.

 

  • Cereri de includere in ProCEECS 5 - 23.11.2017

  • NOTIFICARE - În atenția Asociațiilor de Proprietari din Sectorul 5 al Municipiului București

  • Hotărârea nr. 1061/30.10.2012(standarde de cost)

  • Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 - ProCEECS 5

  • Formular HOTĂRÂREA - Adunării generale a proprietarilor

  • Formular - solicitare de înscriere în programul ProCEECS 5

  • Formular - Tabel listă proprietari