Proiecte in evaluare

#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Gradinița Nr. 53, Școala Gimnazială cu Gradiniță Nr. 144 și Gradinița Nr. 169 Paradisul Verde

cod proiect

SMIS 133239

Sursa finanțare

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație si competențe

Obiective generale

  Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la învațamântul anteprescolar a unor copii din medii marginalizate si/sau care apartin minoritatii roma, in vederea reducerii riscului de abandon timpuriu al scolii, prin (1) dezvoltarea de servicii noi de educatie timpurie in cadrul a trei institutii de invatamant existente în Sectorul 5, Bucuresti, crescând astfel capacitatea de serviciului de învațamânt anteprescolar din sector cu 75 de locuri; (2) asigurarea accesului a 75 de copii din medii defavorizate, din care minim 25 din comunitatea roma, la servicii si materiale de educatie anteprescolara; (3) cresterea pregatirii profesionale a 18 de persoane care aparțin personalului didactic din EÎCP, crescând astfel calitatea serviciilor anteprescolare si contribuind pe termen lung la cresterea calitații în educație; (4) sprijinirea familiilor vulnerabile cu masuri de informare si consiliere, asigurând o sporire a informațiilor acestora despre dezvoltarea si psihologia copilului dar si cresterea constientizarii acestora despre elemente cheie în dezvoltarea copilului. Prin aceste masuri proiectul va contribui în mod direct la obiectivul specific 6.2, propunând soluții concrete pentru cresterea participarii la învățamântul anteprescolar si prescolar si vizând ca grup ținta copii din categorii dezavantajate si copii din comunitatea roma, ambele fiind grupuri cu risc de parasire timpurie a școlii.

Obiective specifice

OS 1: Primul obiectiv specific al proiectului vizeaza cresterea ofertei de învațamânt anteprescolar si asigurarea de noi servicii si materiale de educație anteprescolara în sectorul 5 al Bucurestiului pâna în luna a 6a de proiect prin înființarea a trei secții de învațamânt anteprescolar în cadrul a trei institutii de invatamant existente din sector, respectiv a 75 de locuri pentru copiii din zona, toți provenind din familii în care mama/tatal/ reprezentantul legal nu are loc de munca sau câstiga salariul minim pe economie, cu asigurarea a minim 25 de locuri pentru copii de etnie roma. Obiectivul este corelat direct cu indicatorul 4S87 si cu rezultatul 1.

OS 2: Al doilea obiectiv specific vizeaza cresterea calitații educației anteprescolare la nivelul sectorului 5, implicit al Bucurestiului, pâna la finalizarea anului 2 de proiect, prin dezvoltarea profesionala a 18 de cadre didactice EÎCP în urma furnizarii cursurilor de formare si instruirii informale, prin facilitarea modurilor creative de predare-evaluare centrate pe nevoile de învațare ale copiilor. Beneficiile instruirii cadrelor didactice enumera cresterea calitații actului pedagogic, implicit favorizarea unei dezvoltari cognitive, sociale si emoționale a copiilor, favorizarea transferului de cunostințe între cadrele didactice instruite si restul personalului unitații educaționale, si per total cresterea calitații resurselor umane în învațamânt cu implicații pozitive directe asupra copiilor si a familiilor lor. Obiectivul este corelat direct cu indicatorii 4S94 si 4S86, si cu rezultatul 2.

OS 3: Al treilea obiectiv specific vizeaza reducerea riscului de abandon scolar si cresterea constientizarii privind dezvoltarea copilului si rolul educației în aceasta pâna la finalul proiectului prin furnizarea unui program de sprijin si consiliere pentru cel puțin 80 de parinți/ tutori/ persoane cu copii în îngrijire ai caror parinți sunt plecați în strainatate. Beneficiile pe termen lung diminuarea posibilitații de abandon scolar în cazul acestor copii dar si în cazul altor copii pe care îi au/ vor mai avea cele 75 de familii, cresterea calitații comunicarii unitate de învațamânt - familie în beneficiul copilului, cresterea implicarii adulților în educația copilului si un potențial efect de "bulgare de zapada" prin transmiterea informațiilor mai departe catre alți membri ai familiei, prieteni, cunoscuți. Obiectivul este corelat indirect cu indicatorul 4S87, în sensul în care acțiunile vizate contribuie la realizarea acestui indicator. De asemenea, obiectivul este corelat cu rezultatul 3.

Valoarea totală a proiectului

4.712.289,32 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

30 luni de la data semnării contractului

#FAPTE: Înființare grupe de anteprescolari la Gradinița Nr. 54, Gradinița Nr. 34 si Gradinița Nr. 245

cod proiect

SMIS 133237

Sursa finanțare

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație si competențe

Obiective generale

  Obiectivul principal al proiectului vizeaza cresterea participarii la învațamântul anteprescolar cu accent pe copiii aparținând minoritații roma si a celor din medii marginalizate si dezavantajate, prin (1) înființarea secțiilor de învațamânt ante-prescolar în cadrul a trei gradinițe din Sectorul 5, Bucuresti, crescând astfel capacitatea de cuprindere în învațamântul anteprescolar si scolar din sector cu 75 de locuri; (2) instruirea a 18 de persoane care aparțin personalului didactic din EICP, crescând astfel calitatea serviciilor anteprescolare si contribuind pe termen lung la cresterea calitații în educație; (3) asigurarea de noi servicii si materiale de învațare pentru 75 de copii provenind din medii defavorizate, în special din comunitatea roma aflata în sectorul 5 si (4) sprijinirea si consilierea parinților/ tutorilor legali/ persoanelor care au grija de copiii înscrisi în grupul ținta, asigurând astfel înregistrarea celor fara loc de munca la AJOFM si o crestere a informațiilor acestora despre psihologia copilului si despre educație dar si cresterea constientizarii acestora despre elemente cheie în dezvoltarea copilului. Astfel, proiectul de fața va contribui în mod direct la obiectivul specific 6.2, propunând soluții concrete pentru cresterea participarii la învațamântul anteprescolar si prescolar si vizând ca grup ținta copii din categorii dezavantajate si copii din comunitatea roma, ambele fiind grupuri cu risc de parasire timpurie a scolii.

Obiective specifice

OS 1: Primul obiectiv specific al proiectului vizeaza cresterea ofertei de învațamânt anteprescolar si asigurarea de noi servicii si materiale de educație anteprescolara în sectorul 5 al Bucurestiului pâna în luna a 6a de proiect prin înființarea a trei secții de învațamânt anteprescolar în cadrul a trei institutii de invatamant existente din sector, respectiv a 75 de locuri pentru copiii din zona, toți provenind din familii în care mama/tatal/ reprezentantul legal nu are loc de munca sau câstiga salariul minim pe economie, cu asigurarea a minim 25 de locuri pentru copii de etnie roma. Obiectivul este corelat direct cu indicatorul 4S87 si cu rezultatul 1.

OS 2: Al doilea obiectiv specific vizeaza cresterea calitații educației anteprescolare la nivelul sectorului 5, implicit al Bucurestiului, pâna la finalizarea anului 2 de proiect, prin dezvoltarea profesionala a 18 de cadre didactice EÎCP în urma furnizarii cursurilor de formare si instruirii informale, prin facilitarea modurilor creative de predare-evaluare centrate pe nevoile de învațare ale copiilor. Beneficiile instruirii cadrelor didactice enumera cresterea calitații actului pedagogic, implicit favorizarea unei dezvoltari cognitive, sociale si emoționale a copiilor, favorizarea transferului de cunostințe între cadrele didactice instruite si restul personalului unitații educaționale, si per total cresterea calitații resurselor umane în învațamânt cu implicații pozitive directe asupra copiilor si a familiilor lor. Obiectivul este corelat direct cu indicatorii 4S94 si 4S86, si cu rezultatul 2.

OS 3: Al treilea obiectiv specific vizeaza reducerea riscului de abandon scolar si cresterea constientizarii privind dezvoltarea copilului si rolul educației în aceasta pâna la finalul proiectului prin furnizarea unui program de sprijin si consiliere pentru cel puțin 80 de parinți/ tutori/ persoane cu copii în îngrijire ai caror parinți sunt plecați în strainatate. Beneficiile pe termen lung diminuarea posibilitații de abandon scolar în cazul acestor copii dar si în cazul altor copii pe care îi au/ vor mai avea cele 75 de familii, cresterea calitații comunicarii unitate de învațamânt - familie în beneficiul copilului, cresterea implicarii adulților în educația copilului si un potențial efect de "bulgare de zapada" prin transmiterea informațiilor mai departe catre alți membri ai familiei, prieteni, cunoscuți. Obiectivul este corelat indirect cu indicatorul 4S87, în sensul în care acțiunile vizate contribuie la realizarea acestui indicator. De asemenea, obiectivul este corelat cu rezultatul 3.

Valoarea totală a proiectului

4.631.219,00 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

30 luni de la data semnării contractului

#FAPTE: Înființare grupe de anteprescolari la Gradinița Nr. 242, Scoala Nr. 125 si Scoala Nr. 115

cod proiect

SMIS 133241

Sursa finanțare

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație si competențe

Obiective generale

  Cresterea participarii la învațamântul ante-prescolar a grupurilor vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minoritații roma, prin (1) înființarea secțiilor de învațamânt ante-prescolar în sectorul 5 Bucuresti în cadrul gradiniței nr 242 si a scolilor nr 125 si nr. 115, crescând astfel capacitatea de cuprindere în învațamântul anteprescolar si scolar din sector cu 75 de locuri; (2) instruirea a 18 de persoane care aparțin personalului didactic din EICP, asigurând astfel un act pedagogic de calitate crescuta, centrat pe copil si care abordeaza metode si practici creative pentru a raspunde nevoilor individuale ale copilului; (3) asigurarea de noi servicii si materiale de învațare pentru 75 de copii provenind din medii defavorizate, în special din comunitatea roma aflata în sectorul 5 si (4) sprijinirea si consilierea parinților/ tutorilor legali/ persoanelor care au grija de copiii înscrisi în grupul ținta, asigurând astfel înregistrarea celor fara loc de munca la AJOFM si asigurând cresterea constientizarii despre importanța familiei în procesul educațional al copilului si informarea corecta si țintita privind nevoile si dezvoltarea copilului mic. Astfel, proiectul de fața va contribui în mod direct la obiectivul specific 6.2, propunând soluții concrete pentru cresterea participarii la învațamântul anteprescolar si prescolar si vizând ca grup ținta copii din categorii dezavantajate si copii din comunitatea roma, ambele fiind grupuri cu risc de parasire timpurie a scolii.

Obiective specifice

OS 1: Cresterea accesului la învațamânt anteprescolar pentru grupuri vulnerabile si comunitatea roma din sectorul 5, Bucuresti prin înființarea unui total de 9 grupe de educație anteprescolara utilate, dotate si avizate pâna în luna a 6a de proiect, respectiv a 75 de locuri pentru copiii din zona, în mare majoritate proveniți dintr-un mediu dezavantajat, cu asigurarea a minim 25de locuri pentru copii de etnie roma. Obiectivul este corelat direct cu indicatorul 4S87 si cu rezultatul 1.

OS 2: Cresterea calitații pedagogice si de îngrijire în cele 3 secțiii de educație anteprescolara înființate, pâna la finalizarea anului 2 de proiect, 18 cadre didactice care furnizeaza serviciile de educație anteprescolara fiind formate profesional în mod formal si informal si dobândind cunosțințe si abilitați care sa faciliteze moduri creative de predare-evaluare centrate pe nevoile de învațare ale copiilor. Obiectivul este corelat direct cu indicatorii 4S94 si 4S86, si cu rezultatul 2.

OS 3: Cresterea implicarii familiilor ca parteneri educaționali ai copilului si ai unitații de învațamânt, dezvoltarea cunostințelor privind copilului (de la cogniție la emoțional) si facilitarea ocuparii pâna la finalul proiectului pentru 75 de familii din sectorul 5, Bucuresti, respectiv minim 80 de adulți fara loc de munca sau cu salariul minim pe economie care au în îngrijire copii sub 3 ani. Obiectivul este corelat indirect cu indicatorul 4S87, în sensul în care acțiunile vizate contribuie la realizarea acestui indicator. De asemenea, obiectivul este corelat cu rezultatul 3.

Valoarea totală a proiectului

4.631.218,88 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

30 luni de la data semnării contractului

#FAPTE: Înființare grupe de anteprescolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Dumitru Moțoc

cod proiect

SMIS 133240

Sursa finanțare

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație si competențe

Obiective generale

  Obiectivul general al proiectului consta in cresterea participarii la invatamantul anteprescolar cu 61 de copii din Sectorul 5, (dintre care min 31% vor fi copii apartinand minoritatii roma si minim 4 cu CES/dizabilitati) prin dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolara ca urmare a extinderii Gradinitei Dumitru Moțoc, organizarii de activitati de orientare, consiliere si constientizare a parintilor/tutorilor/persoanelor care au in grija copiii, asigurarea resurselor umane calificate si incurajarea modurilor creative de predareevaluare. Proiectul propus va stabili un plan integrat de masuri cu beneficii concrete si efecte pozitive pe termen mediu si lung ce vor contribui la realizarea obiectivului specific AP 6/PI 10.i/OS 6.2 prin activitați de sprijin pentru parinți (workshop-uri de educație parentala, informare si consiliere, campanii de constientizare), cresterea numarului de locuri in crese (infiintarea de grupe de educatie anteprescolara), imbunatatirea competentelor si certificarea personalului didactic (1 curs educator specializat ANC – 15 cadre didactice, 1 curs educator puericultor, acreditat ANC – 15 cadre didactice, cursurile Evaluarea si Dezvoltarea Personala a Copiilor si Elevilor, acreditat MEN si scoala incluziva - Tehnici aplicabile copiilor cu CES in procesul de predare-invatare, acreditat MEN la care vor participa 30 de cadre didactice din unitatea de invatamant, dar si din alte unitati de educație timpurie din Sectorul 5).

  Obiectivul general contribuie la indeplinirea obiectivelor Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii, masuri ce vizeaza cresterea accesului la educatie si ingrijire timpurie pentru a reduce riscul de parasire timpurie a scolii inainte de debutul problemelor, precum si la cele ale Strategiei Nationale privind Incluziunea Sociala a Cetatenilor Romani Apartinand Minoritatii Rome prin masuri afirmative si asigurarea accesului egal, gratuit si universal al romilor la o educație de calitate. Proiectul va genera astfel un efect pozitiv pe termen lung pentru grupul tinta prin reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la un invatamant de calitate.

Obiective specifice

OS 1: Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolara, infiintarea de grupe de educatie anteprescolara prin extinderea Gradinitei “Dumitru Motoc” din Sectorul 5 Bucuresti si inscrierea a 61 de copii cu varste cuprinse intre 0-2 ani, din care 31% roma, in grupele nou infiintate. Obiectivul specific 1 este corelat cu activitatile A1, A2, A3 A5, A7 si A8 din grafic, cu actiunile mentionate la punctul 1.3.1 din ghidul solicitantului si contribuie la atingerea rezultatelor corespunzatoare acestor activitati: R1-R5, R8, R9, R10, R14 si R15.

OS 2: Participarea a minim 61 de parinti/tutori/ persoane care au in grija copii cu parinti plecati la munca in strainatate, din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, la activitati care vizeaza imbunatatirea competentelor parentale, prin workshop-uri si sesiuni de informare si consiliere. Obiectivul specific 2 este corelat cu activitatile A1, A4 si A8 din grafic, cu actiunile mentionate la punctul 1.3.1 din ghidul solicitantului si contribuie la atingerea rezultatelor corespunzatoare acestor activitati: R1, R6, R7 si R15.

OS 3: Îmbunatatirea competentelor a minim 30 de persoane din categoria personalului didactic pe tematicile: Educator specializat, Educator puericultor, Evaluarea si Dezvoltarea Personala a Copiilor si Elevilor si Scoala incluziva - Tehnici aplicabile copiilor cu CES in procesul de predare-invatare. Obiectivul specific 3 este corelat cu activitatile A1, A6 si A8 din grafic, cu actiunile mentionate la punctul 1.3.1 din ghidul solicitantului si contribuie la atingerea rezultatelor corespunzatoare acestor activitati: R1, R10, R11, R12, R13 si R15.

Valoarea totală a proiectului

4.755.441,58 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

30 luni de la data semnării contractului

#FAPTE: Înființare grupe de anteprescolari la Gradinița Electromagnetica

cod proiect

SMIS 133236

Sursa finanțare

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație si competențe

Obiective generale

  Obiectivul general al proiectului consta in cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma pentru 73 de copii din care 23 de etnie roma (peste 31%), intr-un interval de 26 de luni

Obiective specifice

OS 1: Rata crescuta de participare la invatamantul ante-prescolar si prescolar (prin facilitarea tranzitiei de la o etapa de invatare la alta) in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma pentru 73 de copii din care 23 de etnie roma (peste 31%) prin furnizarea de servicii educationale in 9 sali de grupa amenajate si dotate corespunzator in Gradinita Electromagnetica, intr-un interval de 25 de luni. OS1 este realizat prin Activitatile A2, A3 si A4 prin a caror implementare se asigura o rata crescuta de participare atat la nivelul anteprescolar, pentru GT copii 0-2 ani existent in proiect cat si ulterior, in celelate etape educationale, primul nivel impactat pozitiv (in special in perioada de sustenabilitate) fiind cel prescolar, prin reducerea ratei de abandon scolar (fiind demonnstrat stiintific ca intervalul optim de interventie asupra copiilor, pentru reducerea abandonului, este 0-3 ani).

OS 2: Rata crescuta de participare la invatamantul ante-prescolar si prescolar (prin facilitarea tranzitiei de la o etapa de invatare la alta), prin furnizarea de servicii de informare si consiliere si programe de educatie parentala pentru 146 de persoane (apartinatori ai copiilor - parinti/tutori/persoane care au in grija copii cu parinti plecati la munca in strainatate) intr-un interval de 26 de luni; OS2 este realizat prin implementarea Activitatii A2.

OS 3: Resurse umane calificate pentru invatamantul anteprescolar prin furnizarea de programe de dezvoltare de competente si activitati de supervizare educationala pentru 36 de persoane (23 educatori/asimilati si 13 ingrijitori/asimilati) OS3 este realizat prin implementarea Activitatii 3.

OS 4: Noi servicii si materiale de invatare pentru 73 de copii din invatamantul anteprescolar din care 23 de etnie roma (peste 31%) in 9 grupe de la Gradinita Electromagnetica, intr-un interval de 20 de luni. OS 4 este realizat prin implementarea Activitatii 4.

OS 5: 10.000 persoane informate si cu grad crescut de constientizare privind importanta participarii parentale la educatia si ingrijirea timpurie a copiilor pe o perioada de 24 de luni. OS 5 este realizat prin implementarea Activitatii 2, Subactivitatii A2.2.

Valoarea totală a proiectului

4.758.981,06 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

30 luni de la data semnării contractului

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021

Sursa finanțare

Granturile Norvegiene 2014 - 2021

Obiective generale

  Proiectul va promova educația incluzivă pentru 850 de copii și tineri în situații de risc.

Obiective specifice

OS 1: Combaterea riscului de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii pentru 850 de copii și tineri în situații de risc prin consiliere școlară și vocațională, ateliere de dezvoltare a abilităților socio-emoționale, educaționale pentru cetățenie active și non discriminare, educație pentru sănătate, igienă și nutriție.

OS 2: Dezvoltarea competențelor de educație parentală, informare și consiliere pentru 282 de părinți ai copiilor/tinerilor în situații de risc în vederea combaterii riscului de abandon/părăsire timpurie a școlii.

OS 3: Dezvoltarea abilităților de practicare a educației inclusive pentru 222 de cadre didactice prin cursuri de formare care să contribuie la reducerea/prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

OS 4: Conștientizarea nevoii de educație combaterea barierelor de atitudine în educația incluzivă și promovarea solidarității sociale prin derularea de campanii de informare.

OS 5: Îmbunătățirea condițiilor de bază pentru furnizarea serviciilor educaționale inclusive și combaterea riscului de abandon școlar/părărise timpurile a școlii prin dotarea și modernizarea spațiilor educaționale.

Parteneri

Asociația S.T.E.P. România (Sport, Turism, Ecologie pentru România)

Valoarea totală a proiectului

6.718.114,41 Lei

Perioada implementare

24 luni de la data semnării contractului

Reabilitare și consolidare - Grădinița 244

Cod proiect

124345

Sursa finanțare

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10.1a – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Obiective generale

  Proiectul vizează reabilitarea și consolidarea unui corp al Grădiniței nr. 244 în vederea creșterii accesului la educația timpurie, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de participare la procesul educațional și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

  Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii în plan educaţional, emoţional, spiritual şi relaţional a copiilor cu vârste între 3-6 ani, care doresc parcurgerea cursurilor educaţionale preşcolare precum şi facilitarea posibilităţilor de desfăşurare într-un cadru adecvat a tuturor activităţilor specifice programului educaţional preşcolar cu program prelungit.

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătățirea condițiilor oferite de unitatea de infrastructură educațională și crearea condițiilor optime de desfășurare a activităților pentru toate grupele grădiniței, asigurând un tratament egal tuturor copiilor, fără a ține cont de vârstă, sex, religie, etnie etc.

OS 2: În urma implementării proiectului se va obține o clădire adaptată la standardele europene în vigoare, în vederea creșterii atractivității în ceea ce privește educația preșcolară. În urma reabilitării, consolidării și dotării grădiniței conform documentatiei tehnice atașate prezentei cereri, se va obtine un spațiu adaptat nevoilor atât a copiilor cât și a personalului ce își desfășoară activitatea în cadrul acesteia.

OS 3: Promovarea educației preșcolare și conștientizarea importanței acesteia.

OS 4: Creșterea numărului de copii cu minim 5% în urma finalizării proiectului.

Valoarea totală a proiectului

2.715.482,21 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

28 luni de la data semnării contractului de finanțare

Reabilitare și consolidare - Grădinița 245

Cod proiect

124345

Sursa finanțare

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10.1a – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Obiective generale

Realizarea unor lucrări de reabilitare și consolidare la Grădinița nr. 245 din sectorul 5 al municipiului București, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene. Acțiunile avute în proiect vor avea ca efect crearea unui ambient educațional plăcut, atractiv, cu un climat igienic și termic sănătos

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în sectorul 5 București, prin reabilitare și reparare, în vederea obținerii unei grădinițe moderne, respectând normele de calitate și securitate in vigoare, pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil și formarea unei personalități creative.

OS 2: Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități și abilități necesare viitoarei activități școlare, precum și vieții lor ulterioare în societate.

OS 3: Îmbunătățirea capacității de socializare a copilului preșcolar, în relația cu alți copii, cu adulți sau în interacțiunea sa cu mediul înconjurător.

Valoarea totală a proiectului

8.041.673,03 Lei

Contribuția proprie

2%

Înfiinţare sală multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de reparaţii, amenajare curte şi teren de sport – Şcoala nr. 130 (Luceafărul)

Cod proiect

122841

Sursa finanțare

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10.1b – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Obiective generale

  Îmbunătățirea calității infrastructurii și a dotărilor școlii Gimnaziale „Luceafărul” aflată în administrarea Primăriei Sector 5, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, combaterea fenomenului de abandon școlar în vederea creșterii participării populației școlare și a cadrelor didactice la procesul educațional, crearea condițiilor pentru implicarea comunităților locale în sprijinirea activităților școlare curiculare și extracuriculare.

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin înfiinţarea unei săli multifuncţionale de sport: - Extiderea corpului de clădire existent în scopul asigurării unor spaţii funcţionale corespunzătoare; - Construirea unei săli multifuncţionale de sport; - Dotări corespunzătoare: mobilier, TIC, material didactic, materiale sportive etc.

OS 2: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea termică a clădirii şi realizarea de lucrări de reparaţii în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de învăţare: - Reabilitatrea în integralitate a clădirii şcolii; - Schimbarea şi modernizarea instalaţiilor sanitare, termice şi electrice, reţele de calculatoare - Eficientizarea energetică a clădirii şcolii; - Refacerea instalaţiei de canalizare menajeră şi pluvială; - Dotarea clădirii reabilitate: mobilier, TIC, material didactic; - Înfinţarea şi dotarea la standarde europene a laboratorului pentru predarea limbilor străine (engleză, franceză); - Achiziţionarea de platforme educaţionale pentru disciplinele tehnice.

OS 3: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin amenajarea curţii şi terenului de sport: - Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor sportive/şcolare (adunări, concursuri curriculare/extracurriculare în aer liber etc); - Reamenajarea spaţiului verde (design peisagistic).

OS 4: Scăderea ratei fenomenului de abandon şcolar în rândul elevilor din ciclul gimnazial prin: - Creşterea siguranţei elevilor în incinta școlii gimnaziale Luceafărul; - Creşterea calităţii orelor de curs, ca urmare a dotărilor conform documentaţiei tehnico-economice; - Creşterea nivelului de cunoştinţe şi cultură al absolvenţilor la nivel gimnazial; - Scăderea ratei de absenteism şcolar.

Valoarea totală a proiectului

12.016.282,18 Lei

Contribuția proprie

2%