SECRETAR

Secretarul Sectorului 5 este reprezentat de doamna Elena Luminița PETRESCU, având în subordine o direcție, un serviciu, un birou și un compartiment, după cum urmează:

  • Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

    • Serviciul Evidență Acte Administrative

    • Compartimentul pentru Aplicarea Legii Nr. 550/2002

    • Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

  • Compartimentul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

  • Biroul Evidență Electorală

  • Serviciul Autoritate Tutelară