SECRETAR

Secretarul Sectorului 5 este reprezentat de doamna Elena Luminița PETRESCU, având în subordine o direcție, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

 • Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

  • Serviciul Evidență Acte Administrative

  • Compartimentul pentru Aplicarea Legii LEGII Nr. 550/2002

  • Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

 • Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

 • Serviciul Evidență Electorală

 • Serviciul Autoritate Tutelară

 •  

 • -

 •