DIRECTIA TEHNICA

 

 

Direcția Tehnică are în componență o direcție, un birou și un compartiment, după cum urmează:

Director Executiv
  • Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

  • Biroul Autorizare Activități Comerciale

  • Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație