DIRECTIA TEHNICA

 

 

Direcția Tehnică are în componență o direcție, un birou și 2 compartimente, după cum urmează:

Director
  • Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

  • Biroul Autorizare Activități Comerciale

  • Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

  • Compartimentul Parcaje Auto de Reședință