DIRECTIA JURIDICA

Direcția Juridică este o structură a Primăriei Sectorului 5 care veghează asupra respectării legalității actelor juridice încheiate sau emise de către instituție, relaționând cu instanțele de judecată și cu instituțiile publice.

 

Direcția Juridică are în componență 3 servicii, după cum urmează: 

Director Executiv
  • Serviciul Contencios Administrativ

  • Serviciul Îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

  • Serviciul Juridic Legalitate Acte