DIRECTIA GENERALA OPERATIUNI

 

 

Direcția Generală Operațiuni are în componență 2 direcții:

Director General
 • Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

  • Serviciul Inspecție Gospodarie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

  • Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

  • Compartimentul Eficiență Energetică

  • Biroul Autorizare Activități Comerciale

  • Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

  • Biroul Parcaje Auto de Reședință

 • Direcția de Dezvoltare

  • Serviciul Achiziții Publice

  • Compartimentul Investiții

  • Serviciul Administrativ, Transport, Întreținere

  • Serviciul Urmărire Derulare Contracte