DIRECTIA GENERALA EDUCATIE SI CARIERA

Direcția Generală Educație și Carieră este o structură care are obiect de activitate aplicarea legislației privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea și perfecționarea profesională a personalului din cadrul instituției, cât și informarea acestuia în legătură cu normele de sănătate și securitate în muncă, asigurând respectarea lor. De asemenea, Direcția Generală de Resurse Umane monitorizează procesele de aplicare a politicilor de resurse umane, recrutare și selecție, supraveghează respectarea regulilor de disciplină și etică în instituție, precum și rezolvarea conflictelor.

 

Direcția Generală Educație și Cariere are în componență 2 direcții, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Director General
 • Direcția de Învățământ, Tineret și Sport

  • Serviciul Administrare Unități de Învățâmânt

  • Compartimentul Cultură Tineret și Sport

 • Direcția de Resurse Umane

  • Serviciul Managementul Funcției Publice

  • Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

  • Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă

  • Biroul Pregătire și Perfecționare