DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Direcţia Generală Economică și de Investiții se ocupă de coordonarea, îndrumarea și controlul activităţii economice la nivelul instituţiei, cât și întreaga activitate în domeniul investiţiilor din cadrul Primăriei Sectorului 5, urmărind modul de derulare a acestora în conformitate cu prevederile legale.

 

Direcția Generală Economică și de Investiții are în componență 2 direcții, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Director General
  • Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară

    • Serviciul Buget

    • Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

  • Direcția Financiar-Contabilitate

    • Serviciul Patrimoniu

    • Serviciul Financiar-Contabilitate