DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI DE INVESTITII

Direcţia Generală Economică și de Investiții se ocupă de coordonarea, îndrumarea și controlul activităţii economice la nivelul instituţiei, cât și întreaga activitate în domeniul investiţiilor din cadrul Primăriei Sectorului 5, urmărind modul de derulare a acestora în conformitate cu prevederile legale.

 

Direcția Generală Economică și de Investiții are în componență 3 direcții, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Director General Daniela DOBRE
 • Direcția Impozite și Taxe Locale

  • Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice 1

  • Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice 2

  • Serviciul Urmărire Încasare și Executare Persoane Fizice

  • Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

  • Serviciul Urmărire Încasare și Executare Persoane Juridice

  • Serviciul Inspecție Fiscală

  • Serviciul Amenzi și Alte Venituri

  • Biroul Încasări

  • Serviciul Evidență Venituri

  • Serviciul P.A.D

 • Direcția de Urmărire, Derulare Contracte

  • Serviciul Urmărire Derulare Contracte

  • Serviciul Urmărire Derulare Contracte Unități de Învățământ

  • Serviciul Financiar-Contabilitate

  • Serviciul Investiții

 • Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară

  • Serviciul Buget

  • Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

Direcția Impozite și Taxe Locale asigură colectarea taxelor și impozitelor locale, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor (persoane fizice și juridice), precum și soluționarea contestațiilor formulate la actele de control.