DIRECTIA GENERALA DE TRANSPARENȚĂ ȘI CONTROL

Aflată în subordinea directă a Primarului Sectorului 5, Direcția Generală de Transparență și Control este compusă din 2 direcții:

 Direcția de Transparență Instituțională este structura specializată să asigure condițiile necesare pentru a facilita accesul publicului interesat la documentele emise de Primăria Sectorului 5 disponibile prin respectarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cât și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările ulterioare.

 Direcția de Control are ca obiect principal de activitate controlul desfășurării activităților din Primăria Sectorului 5.

 

Direcția Generală de Transparență și Control are în componență 2 direcții, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Director General Alina Cristina Neagu
 • Direcția de Transparență Instituțională

  • Serviciul Relații cu Mass-Media și Societatea Civilă

  • Compartimentul Relații cu Publicul

  • Compartimentul Relații cu Asociatiile de Proprietari

  • Serviciul Proiecte

  • Compartimentul Management Informațional și Strategii de Informatizare

  • Compartimentul Experți Etnie Rromă

  • Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult

 • Direcția de Control

  • Serviciul Corp de Control

  • Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5