DIRECTIA GENERALA DE RESURSE UMANE

Direcția Generală de Resurse Umane este o structură care are obiect de activitate aplicarea legislației privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea și perfecționarea profesională a personalului din cadrul instituției, cât și informarea acestuia în legătură cu normele de sănătate și securitate în muncă, asigurând respectarea lor. De asemenea, Direcția Generală de Resurse Umane monitorizează procesele de aplicare a politicilor de resurse umane, recrutare și selecție, supraveghează respectarea regulilor de disciplină și etică în instituție, precum și rezolvarea conflictelor.

 

Direcția Generală de Resurse Umane are în componență 2 direcții, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Director General Violeta DOBRE
  • Direcția de Management și Perfecționare

    • Serviciul Managementul Funcției Publice

    • Biroul Pregătire și Perfecționare

  • Direcția Organizarea Muncii și Securitatea și Sănătatea în Muncă

    • Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

    • Serviciul de Securitate și Sănătate în Muncă