DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Aflată în subordinea directă a Primarului Sectorului 5, Direcția Generală de Administrație Publică Locală este compusă din trei direcții:

Direcția de Transparență Instituțională este structura specializată să asigure condițiile necesare pentru a facilita accesul publicului interesat la documentele emise de Primăria Sectorului 5 disponibile prin respectarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cât și a Legii nr. 52/3003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările ulterioare.

 Direcția Învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile are ca obiect principal de activitate administrarea patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, organizarea de activități culturale, artistice, sportive și de agrement, precum și crearea și menținerea legăturii între instituție și minorităților din sector.

 Direcția de Dezvoltare Durabilă este o structură funcțională care analizează situaţia actuală şi nevoile de dezvoltare ale sectorului, elaborează, implementează și monitorizează proiecte cu obiective concrete pentru punerea în aplicare a unor strategii de dezvoltare durabilă, orientate spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor din Sectorul 5 şi a relaţiilor dintre ei și societatea romanească.

 

Direcția Generală de Administrație Publică Locală are în componență 3 direcții, un birou și 2 compartimente, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Director General Cezar Radu SOARE
 • Biroul Autorizare Activități Comerciale

 • Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

 • Compartimentul Relații cu P.A.I.D.

 • Direcția de Transparență Instituțională

  • Serviciul Relații cu Mass-Media și Societatea Civilă

  • Compartimentul Management Informațional

 • Direcția Învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relațiile cu Minoritățile

  • Serviciul Administrare Unități de Învățământ

  • Compartimentul Experți Etnie Rromă

  • Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult

 • Direcția de Dezvoltare Durabilă

  • Serviciul Politici de Dezvoltare Durabilă

  • Serviciul Implementarea și Monitorizarea Proiectelor