DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL SECTORULUI 5

Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 asigură dezvoltarea și întreținerea rețelei stradale a sectorului, administrează și întreține spațiile verzi, gestionează, trasează, înființează și atribuie parcările de reședință, urmărește și controlează funcționarea rețelei de apă și canalizare de pe raza unității administrativ-teritoriale, produce și furnizează materialul dendrologic necesar în vederea îmbunătățirii aspectului zonelor verzi aflate în sector, se ocupă de avizarea, coordonarea și urmărirea execuției lucrărilor edilitare realizate pe domeniul public.

 

Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 are în componență o direcție, 3 servicii, un birou și un compartiment, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Director General Raluca MILITARU
  • Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

    • Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

    • Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

  • Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

  • Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

  • Serviciul Patrimoniu

  • Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

  • Serviciul Parcaje Auto de Reședință