DIRECTIA EVIDENTA POPULATIEI

Direcţia Evidența Populației are rolul de a înscriere în evidențele sale toți locuitorii Sectorului 5, prin eliberarea actelor de identitate, a actelor necesare încheierii căsătoriei, înregistrării decesului, acte necesare în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, acte necesare schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, înregistrarea naşterii, cât și îndeplinirea altor atribuţii în domeniul său de activitate.

 

DIRECTIA EVIDENTA POPULATIEI

Director Executiv Alina Cristina Neagu
Direcția Evidența Populației are în componență 5 servicii: