DIRECTIA ECONOMICA

Direcţia Economică se ocupă de coordonarea, îndrumarea și controlul activităţii economice la nivelul instituţiei, cât și de întreaga activitate în domeniul investiţiilor din cadrul Primăriei Sectorului 5, urmărind modul de derulare a acestora în conformitate cu prevederile legale.

 

Direcția Economică are în componență 2 servicii și un compartiment, după cum urmează:

Director Executiv
  • Serviciul Financiar-Contabilitate

  • Serviciul Buget

  • Compartimentul Urmărire Execuție Bugetară