DIRECTIA DE TRANSPARENTA INSTITUTIONALA

Direcția de Transparență Instituțională este structura specializată care asigură condițiile necesare accesului publicului interesat la documentele emise de Primăria Sectorului 5 disponibile prin respectarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cât și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările ulterioare.

 

Direcția de Transparență Instituțională are în componență un servicii și 4 compartimente, după cum urmează:

Director Executiv
  • Serviciul Relații cu Mass-Media și Societatea Civilă

  • Compartimentul Relații cu Asociatiile de Proprietari

  • Compartimentul Management Informațional și Strategii de Informatizare

  • Compartimentul Experți Etnie Rromă

  • Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult