DIRECTIA DE RESURSE UMANE

Direcția de Resurse Umane are ca obiect de activitate aplicarea legislației privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea și perfecționarea profesională a personalului din cadrul instituției, cât și informarea acestuia în legătură cu normele de sănătate și securitate în muncă, asigurând respectarea lor. De asemenea, monitorizează procesele de aplicare a politicilor de resurse umane, recrutare și selecție, supraveghează respectarea regulilor de disciplină și etică în instituție, precum și rezolvarea conflictelor.

 

Direcția de Resurse Umane are în componență un serviciu, un birou și un compartiment, după cum urmează:

Director Executiv
  • Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

    Biroul Pregătire și Perfecționare

    Compartimentul de Securitate și Sanătate în Muncă