DIRECTIA AUDIT PUBLIC

Direcția Audit Public este o structură de specialitate care oferă consiliere conducerii în vederea administrării eficiente a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând în acest mod activitățile Primăriei Sectorului 5.

 

Direcția Audit Public se află în subordinea primarului și are în componență 2 servicii:

  • Serviciul Auditare Instituții Publice Subordonate CLS5 și Unitățile de Învățământ

  • Serviciul Audit Public Intern