DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

Direcţia Achiziţii Publice coordonează întreaga activitate în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primăriei Sectorului 5, urmărind modul de derulare a acestora în conformitate cu prevederile legale.

 

Direcția Achiziții Publice are în componență 3 servicii:

Director General Dumitru MUNTEANU
  • Serviciul Achiziții Publice

  • Serviciul Administrativ

  • Serviciul Transport Întreținere