COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC

Compartimentul Audit Public este o structură de specialitate care oferă consiliere conducerii în vederea administrării eficiente a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând în acest mod activitățile Primăriei Sectorului 5.

 

Compartimentul Audit Public se află în subordinea primarului