BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

Biroul Audit Public Intern este o structură de specialitate care oferă consiliere conducerii în vederea administrării eficiente a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând în acest mod activitățile Primăriei Sectorului 5.

 

Biroul Audit Public Intern se află în subordinea primarului: