ARHITECT SEF

Direcția Arhitect Șef, condusă de Arhitectul-Șef al Sectorului 5, asigură coordonarea la nivel local a activităților de urbanism și amenajarea teritoriului, eliberând următoarele tipuri de documente: certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de demolare, avize de primar, avize de arhitect șef, precum și procese verbale de punere în posesie. Direcția se ocupă, de asemenea, de actualizarea la zi a Registrul Agricol și face propuneri de emitere a titlurilor de proprietate, cât și rectificări ale acestora.

 

Direcția Arhitect Șef are în componență o direcție, cu serviciul și compartimentele corespunzătoare, după cum urmează:

Arhitect Șef
  • Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

    • Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire --> Documentații P. U.D.

    • Compartimentul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

    • Compartimentul Prognoze și Strategii Urbanistice