ARHITECT SEF

Direcția Arhitect Șef, condusă de Arhitectul-Șef al Sectorului 5, asigură coordonarea la nivel local a activităților de urbanism și amenajarea teritoriului, eliberând următoarele tipuri de documente: certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de demolare, avize de primar, precum și procese verbale de punere în posesie. Direcția se ocupă, de asemenea, de actualizarea la zi a Registrul Agricol și face propuneri de emitere a titlurilor de proprietate, cât și rectificări ale acestora.

 

Direcția Arhitect Șef are în componență o direcție, un serviciu și un compartiment, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Arhitect Șef
  • Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

    • Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

    • Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

  • Compartimentul Prognoze Urbanistice

  • Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol