Documentatii PUD

Prezentare generală

Acte necesare/Descărcare formulare

Informarea și consultarea publicului

C.T.A.T.U. – convocator și ordinea de zi

Ședințe C.T.A.T.U.

Documentații P.U.D. aprobate

 

Prezentare generală

Componența nominală a C.T.A.T.U. – vizualizare HCL nr. 42/28.02.2018

Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. – vizualizare HCL nr. 47/27.02.2020

Regulamentul local de implicare a publicului – vizualizare HCL nr. 100/18.06.2020 

 

Secretar C.T.A.T.U. – arh. Irina Popescu

Contact: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Adresă de e-mail: urbanism-pud@sector5.ro 

Telefon: 021.314.43.18 /int. 1028

Program pentru informare și consultarea documentelor la sediul primăriei:

Luni 14.00 - 16.00

 

 

Acte necesare/Descărcare formulare

 

OPIS DOCUMENTE NECESARE - descărcare

PRECIZĂRI ȘI INDICAȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DE AVIZARE/APROBARE A PLANURILOR URBANISTICE DE DETALIU - descărcare

Cerere pentru avizarea/aprobarea documentației P.U.D.  - descărcare

Anunț de intenție – descărcare

Model panou – descărcare

 

IMPORTANT:

Documentațiile se vor depune în conformitate cu OPIS DOCUMENTE NECESARE și cu PRECIZĂRI ȘI INDICAȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DE AVIZARE/APROBARE A PLANURILOR URBANISTICE DE DETALIU; documentațiile incomplete se vor returna, la fel și cele care conțin documentele solicitate, dar care nu sunt întocmite conform legislației și normativelor în vigoare (Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu – indicativ G M 009-2000 și Ordin M.L.P.A.T. nr. 91/1991) și care nu țin cont de precizările și indicațiile mai sus menționate.

 

Informarea și consultarea publicului

 

În conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și ale Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D., se supun spre informare și consultare publică următoarele documentațiile de urbanism tip P.U.D.

 

Referitor la documentațiile de urbanism afișate, se pot transmite comentarii, observaţii şi propuneri – la registratura Primăriei Sectorului 5 a Municipiului Bucureşti, pe adresa de mail urbanism-pud@sector5.ro sau în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria Sectorului 5, în baza programului afișat pe site. Termenul de depunere a sesizărilor și/sau de prezentare la sediul instituției pentru discuții, de către persoanele implicate în procesul de consultare, este de 15 zile calendaristice, din momentul publicării pe site a documentelor.

 

Nr. crt. Adresa Descriere Data afișare Termen
56

Str. Bârlea nr. 33-37

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuință individuală D+P+1E 16.12.2020 30.12.2020
55

Drumul Ghindari nr. 102-106, 108-112, LOT 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+2E+M 05.10.2020 19.10.2020
54

Drumul Ghindari nr. 102-106, 108-112, LOT 1

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire ansamblu de locuințe unifamiliale înșiruite compus din 4 tronsoane, totalizând 11 locuințe, cu regim de înălțime P+2E 05.10.2020 19.10.2020
53

Str. Cupidon nr. 6

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuință unifamilială P+2E 05.10.2020 19.10.2020
52

Calea 13 Septembrie nr. 206B

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil D+P+4E cu funcțiune mixtă: locuințe colective, spații comerciale și servicii 05.10.2020 19.10.2020
51

Șos. Panduri nr. 79-81

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil cu spații de birouri și servicii anexe 3S+P+11E+E12tehnic partial+E tehnic 14.07.2020 28.07.2020
50

Șos. Sălaj nr. 317

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu parter comercial D+P+14E 23.06.2020 08.07.2020
49

Str. Antiaeriana nr. 1

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe cu parter comercial S+P+2E+M 15.06.2020 29.06.2020
48

Str. Sanatoriului nr. 6-8

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Consolidare, desființare parțială, extindere, recompartimentare și supraetajare construcție existentă, rezultând imobil locuințe P+2E 15.06.2020 29.06.2020
47

Str. Lt. Câmpeanu nr. 9

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire spălătorie auto 15.06.2020 29.06.2020
46

Str. Țepeluș nr. 23

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuință individuală P+2E 15.06.2020 29.06.2020
45

Str. G-ral Ion Dragalina nr. 21

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil cu destinatie rezidentiala/apart-hotel 2S+P+5E+6Er 05.03.2020 19.03.2020
44

Intr. Vladimiri nr. 11-17

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire 3 locuințe înșiruite P+1E+M 04.02.2020 18.02.2020
43

Drumul Bragadiru nr. 85-97 LOT 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective S+P+4E+5Er 03.02.2020 17.02.2020
42

Drumul Bragadiru nr. 85-97 LOT 1

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective S+P+4E+5Er 03.02.2020 17.02.2020
41

Str. Ghidigeni nr. 24

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuință unifamilială P+1E 03.02.2020 17.02.2020
40

Str. Pricopan nr. 16A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuință unifamilială P 03.02.2020 17.02.2020
39

Șos. Sălaj nr. 331-343 lot 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective D+P+6E (plus 2 etaje suplimentare) 03.02.2020 17.02.2020
38

Str. Sirenelor nr. 93

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuință P+M 20.12.2019 03.01.2020
37

Str. Culturii nr. 37 LOT C

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire 2 locuințe individuale tip duplex P+1E+M 20.12.2019 03.01.2020
36

Str. Telița nr. 15A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu funcțiune publică la parter P+2E 20.12.2019 03.01.2020
35

Intr. Comănești nr. 4

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective D+P+2E+M 20.12.2019 03.01.2020
34

Str. Măghiranului nr. 4

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu partiu special și spațiu servicii la parter S+P+2E+M 20.12.2019 03.01.2020
33

Str. Târgu Jiu nr. 16

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil 2 locuințe P+1E+M 20.12.2019 03.01.2020
32

Șos. Sălaj nr. 387C

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuințe colective D+P+8E 20.12.2019 03.01.2020
31

Șos. Sălaj nr. 387B

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuințe colective D+P+8E 20.12.2019 03.01.2020
30

Str. Neptun nr. 143 LOT 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire locuință individuală S+P+1E, pavilion de vară și împrejmuire teren 07.11.2019 21.11.2019
29

Str. Serg. Nuțu Ion nr. 44

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare (comerț, birouri, grădiniță), cu regim de înălțime 3S+P+8E/10E/11E+E th 06.11.2019 20.11.2019
28

Str. Mihail Sebastian nr. 60

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu funcțiune comercială la parter, cu regim de înălțime 2S+P+8E 06.11.2019 20.11.2019
27

Str. Cozieni nr. 86-88 / Str. Ion Cornea nr. 30

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe de serviciu D+P+5E 04.11.2019 18.11.2019
26

Intr. Vrabiei nr. 4,6,8

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective D+P+2E 19.08.2019 02.09.2019
25

Str. Zețari nr. 4 lot 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil P+2E+M cu funcțiuni mixte: locuințe colective și birouri 12.08.2019 26.08.2019
24

Șos. Sălaj nr. 383A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter Sth+P+6E 12.08.2019 26.08.2019
23

Str. Mihail Sebastian nr. 37C

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter S+P+5E 16.07.2019 30.07.2019
22

Șos. Sălaj nr. 129A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
21

Str. Petre Ispirescu nr. 67A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
20

Drumul Funigeilor nr. 80-80A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
19

Drumul Funigeilor nr. 51-59, lot 1/2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
18

Drumul Funigeilor nr. 51-59, lot 1/1/2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
17

Drumul Funigeilor nr. 51-59, lot 1/1/1

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
16

Str. Spătărești nr. 16

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Extindere cu un corp locuință P+1E și parcare acoperită 09.05.2019 23.05.2019
15

Str. Drumul Crăițelor nr. 194-204 lot 12

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E 08.05.2019 22.05.2019
14

Str. Cozieni nr. 41

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință cu partiu special pentru profesiuni liberale P+1E 07.05.2019 21.05.2019
13

Str. Sirenelor nr. 78-80

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+6E 10.04.2019 24.04.2019
12

B-dul. Tudor Vladimirescu nr. 18-20 (fost 18 LOT2 – 18A-20)

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+8E+9Er 10.04.2019 24.04.2019
11

Str. Slatina nr. 21M

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință P+1E și împrejmuire teren 13.11.2018 27.11.2018
10

Str. Sirenelor nr. 78-80

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+4E 05.11.2018 19.11.2018
9

Str. Lt. Petre Linteș nr. 32

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+4E+Eth 02.10.2018 16.10.2018
8

Str. Ghidigeni nr. 51

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință unifamilială P+2E+M 02.10.2018 16.10.2018
7

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 48, lot 2/1, 2/2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective S+P+7E+8Er 31.08.2018 14.09.2018
6

Str. Pucheni nr. 109-137 lot 41

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective D+P+2E 30.08.2018 13.09.2018
5

Str. Mache Eftimiu nr. 12

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E 28.08.2018 11.09.2018
4

Str. Cedrilor nr. 6-8

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective P+5E 27.07.2018 10.08.2018
3

Aleea Livezilor nr. 27A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective P+1E+2Er și împrejmuire teren 26.07.2018 10.08.2018
2

Str. Gheorghieni nr. 34, LOT 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Revenire - Planșa de reglementări Vizualizare

Imobil locuințe colective + sp. comerciale D+P+2E+M și împrejmuire teren 11.06.2018 25.06.2018
1

Str. Gheorghieni nr. 34, LOT 1

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Revenire - Planșa de reglementări Vizualizare

Imobil locuințe colective + sp. comerciale D+P+2E+M și împrejmuire teren 11.06.2018 25.06.2018

 

C.T.A.T.U. – convocator și ordinea de zi

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 16 din 08.10.2020 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 15 din 16.09.2020 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 14 din 15.07.2020 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 13 din 24.06.2020 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 12 din 19.02.2020 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 11 din 22.01.2020 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 10 din 22.11.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 9 din 03.09.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 8 din 16.07.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 7 din 26.06.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 6 din 28.05.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 5 din 07.12.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 4 din 24.10.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 3 din 19.09.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 2 din 25.07.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 1 din 28.06.2018 Vizualizare

 

Ședințe C.T.A.T.U.

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Ședința C.T.A.T.U. nr. 16 din 08.10.2020 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 15 din 16.09.2020 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 14 din 15.07.2020 Nu s-a ținut
Ședința C.T.A.T.U. nr. 13 din 24.06.2020 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 12 din 19.02.2020 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 11 din 22.01.2020 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 10 din 22.11.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 9 din 03.09.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 8 din 16.07.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 7 din 26.06.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 6 din 28.05.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 5 din 07.12.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 4 din 24.10.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 3 din 19.09.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 2 din 25.07.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 1 din 28.06.2018 Vizualizare

 

Documentații P.U.D. aprobate

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Nr. crt. Adresă Descriere
33

Șos. Panduri nr. 79-81

Aviz, HCL - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil cu spații de birouri și servicii anexe 3S+P+11E+E12 tehnic parțial + E tehnic
32

Str. G-ral. Ion Dragalina nr. 32

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire imobil 2S+P+5E+6Er cu destinație rezidențială / apart-hotel
31

Str. Serg. Nuțu Ion nr. 44

Aviz, HCL - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare (comerț, birouri, grădiniță) cu regim de înălțime 3S+P+11E+Eth
30

Str. Telița nr. 15A

Aviz, HCL - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E cu funcțiune publică la parter (spații administrativă)
29

Șos. Sălaj nr. 331-343 LOT 2

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective D+P+6E
28

Intr. Vladimiri nr. 11-17

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire 3 (trei) locuințe înșiruite P+1E+M
27

Str. Măghiranului nr. 4

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire imobil S+P+2E+M cu destinația de locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale și spațiu servicii la parter
26

Șos. Sălaj nr. 387C

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective D+P+6E
25

Șos. Sălaj nr. 387B

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective D+P+6E
24

Str. Pricopan nr. 16A

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire locuință unifamilială P
23

Str. Sirenelor nr. 93

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire locuință P+M
22

Str. Târgu Jiu nr. 16

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe P+1E+M
21

Str. Neptun nr. 143, LOT 2

Aviz, HCL - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire locuință individuală S+P+1E și pavilion de vară P
20

Str. Ghidigeni 51

Aviz, HCL - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Locuință unifamilială P+2E+M
19

Str. Zețari 4

Aviz, HCL - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil P+2E+M cu funcțiuni mixte: locuințe colective și birouri
18

Str. Vrabiei 4,6,8

Aviz, HCL, planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective D+P+2E
17

Drumul Crăițelor nr 194-204 lot 12

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire locuință unifamilială P+1E
16

Str. Mihail Sebastian nr. 37C / Calea 13 Septembrie nr. (221-225)-227 lot 2

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter S+P+5E
15

Șos. Sălaj nr. 383A

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter Sth+P+6E
14

Str. Petre Ispirescu nr. 67A

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective S+P+2E
13

Drumul Funigeilor nr. 80-80A

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M
12

Drumul Funigeilor nr 51-59 lot 1/2

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M
11

Drumul Funigeilor nr 51-59 lot 1/1/2

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M
10

Drumul Funigeilor nr 51-59 lot 1/1/1

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M
9

Șos. Sălaj nr. 129A

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii S+P+2E
8

Str. Cozieni nr. 41

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire locuință cu partiu special pentru profesiuni liberale P+1E
7

Str. Sirenelor nr. 78-80

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective S+P+6E
6

Str. Slatina nr. 21M

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E și împrejmuire teren
5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 48, lot 2/1, lot 2/2

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+7E+8Er
4

Str. Lt. Petre Linteș nr. 32

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+4E+Eth
3

Str. Gheorghieni nr. 34 LOT 2

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective cu spații comerciale S+P+2E+M și împrejmuire teren
2

Str. Gheorghieni nr. 34 LOT 1

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective cu spații comerciale S+P+2E+M și împrejmuire teren
1

Str. Mache Eftimiu nr. 12

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E

Author

Admin Sector5

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.