Documentatii P. U. D.

5/25/2018 12:42:32 PM

Prezentare generală

Acte necesare/Descărcare formulare

Informarea și consultarea publicului

C.T.A.T.U. – convocator și ordinea de zi

Ședințe C.T.A.T.U.

Documentații P.U.D. aprobate

 

Prezentare generală

Componența nominală a C.T.A.T.U. – vizualizare HCL nr. 42/28.02.2018

Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. – vizualizare HCL nr. 43/28.02.2018

Regulamentul local de implicare a publicului – vizualizare HCL nr. 102/31.05.2018 

 

Secretar C.T.A.T.U. – arh. Irina Popescu

Contact: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Adresă de e-mail: urbanism-pud@sector5.ro 

Telefon: 021.314.43.18 /int. 1028

Program pentru informare și consultarea documentelor la sediul primăriei:

Luni 14.00 - 16.00, Urbanism, etaj 2

 

 

Acte necesare/Descărcare formulare

Lista documentelor necesare pentru etapa pregătitoare a consultării populației - vizualizare

Cerere pentru avizarea/aprobarea documentației P.U.D.  - descărcare

Opis documente necesare - descărcare

Anunț de intenție – descărcare

Model panou – descărcare

 

Informarea și consultarea publicului

 

În conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și ale Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D., se supun spre informare și consultare publică următoarele documentațiile de urbanism tip P.U.D.

 

Referitor la documentațiile de urbanism afișate, se pot transmite comentarii, observaţii şi propuneri – la registratura Primăriei Sectorului 5 a Municipiului Bucureşti, pe adresa de mail urbanism-pud@sector5.ro sau în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria Sectorului 5, în baza programului afișat pe site. Termenul de depunere a sesizărilor și/sau de prezentare la sediul instituției pentru discuții, de către persoanele implicate în procesul de consultare, este de 15 zile calendaristice, din momentul publicării pe site a documentelor.

 

Nr. crt. Adresa Descriere Data afișare Termen
11

Str. Slatina nr. 21M

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință P+1E și împrejmuire teren 13.11.2018 27.11.2018
10

Str. Sirenelor nr. 78-80

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+4E 05.11.2018 19.11.2018
9

Str. Lt. Petre Linteș nr. 32

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+4E+Eth 02.10.2018 16.10.2018
8

Str. Ghidigeni nr. 51

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință unifamilială P+2E+M 02.10.2018 16.10.2018
7

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 48, lot 2/1, 2/2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective S+P+7E+8Er 31.08.2018 14.09.2018
6

Str. Pucheni nr. 109-137 lot 41

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective D+P+2E 30.08.2018 13.09.2018
5

Str. Mache Eftimiu nr. 12

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E 28.08.2018 11.09.2018
4

Str. Cedrilor nr. 6-8

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective P+5E 27.07.2018 10.08.2018
3

Aleea Livezilor nr. 27A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective P+1E+2Er și împrejmuire teren 26.07.2018 10.08.2018
2

Str. Gheorghieni nr. 34, LOT 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Revenire - Planșa de reglementări Vizualizare

Imobil locuințe colective + sp. comerciale D+P+2E+M și împrejmuire teren 11.06.2018 25.06.2018
1

Str. Gheorghieni nr. 34, LOT 1

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Revenire - Planșa de reglementări Vizualizare

Imobil locuințe colective + sp. comerciale D+P+2E+M și împrejmuire teren 11.06.2018 25.06.2018

 

C.T.A.T.U. – convocator și ordinea de zi

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 5 din 07.12.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 4 din 24.10.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 3 din 19.09.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 2 din 25.07.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 1 din 28.06.2018 Vizualizare

 

Ședințe C.T.A.T.U.

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Ședința C.T.A.T.U. nr. 5 din 07.12.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 4 din 24.10.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 3 din 19.09.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 2 din 25.07.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 1 din 28.06.2018 Vizualizare

 

Documentații P.U.D. aprobate

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Nr. crt. Adresă Descriere
3

Str. Gheorghieni nr. 34 LOT 2

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective cu spații comerciale S+P+2E+M și împrejmuire teren
2

Str. Gheorghieni nr. 34 LOT 1

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective cu spații comerciale S+P+2E+M și împrejmuire teren
1

Str. Mache Eftimiu nr. 12

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E