ELIBERAREA DOVEZII DE CELIBAT

3/7/2018 12:05:55 PM

Certificatului de celibat se eliberează în maxim 30 de zile

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE ELIBERARE.

Cererea se depune la starea civilă care are în păstrare actul de naștere, la starea civilă a locului de domiciliu sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(Anexa nr. 59 - descarcă)

Dovada de celibat se eliberează cetățeanului român care dorește să încheie o căsătorie în străinătate.

Act de identitate

- original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate se poate elibera extrasul multilingv de naștere pe baza pașaportului expirat, doar după verificarea în RNEP sau pe baza Titlului de călătorie, după caz.

Procura specială autentificată, dacă este cazul

- original

și

Actul de identitate al împuternicitului

- original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original,  Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată.