ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR TINERILOR CĂSĂTORIȚI

3/7/2018 12:07:45 PM

ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR ÎN VALOARE DE 1500 DE LEI, TINERILOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 18-35 DE ANI, AFLAȚI LA PRIMA CĂSĂTORIE

 

 În ședința Consiliului General al Municipiului București a fost aprobat proiectul de hotărâre prin care se propune acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 1500 lei net/familie, pentru tinerii care se căsătoresc.

Sumele vor fi acordate de Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București pe baza unei cereri, precum a unei copii conform cu originalul a certificatului de căsătorie.

Care sunt condițiile pentru acordarea stimulentului financiar?

Cel puțin unul dintre soți să se afle la prima căsătorie

Cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul / reședința pe raza Municipiului București

Cel puțin unul dintre soți să aibă vârsta cuprinsă între 18-35 de ani.

Este obligatorie oficierea căsătoriei pe raza Municipiului București?

Căsătoria poate fi oficiată și în altă localitate, cu condiția ca cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul/reședința pe raza Municipiului București.

Se aplică retroactiv?

Programul nu se aplică retroactiv. H.C.G.M.B. nr. 178/18.05.2017, privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor a fost aprobată în data de 18.05.2017 și intră în vigoare începând cu data de 29.05.2017.

 

În cât timp trebuie depus dosarul pentru acordarea stimulentului financiar?

Dosarul pentru acordarea stimulentului financiar poate fi depus în termen de 45 de zile calendaristice de la oficierea căsătoriei, de către unul dintre soți.

 

Ce acte trebuie să conțină dosarul

  1. a) cerere tip (se completează de către soțul care este titularul contului bancar - descarcă)

  2. b) copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I.) a ambilor soți;

* valabile la momentul depunerii, cu numele de familie purtat după căsătorie

  1. c) copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie;
  2. d) numărul contului bancar (cod IBAN) eliberat de bancă.

* titularul contului poate fi oricare dintre soți. Datele bancare trebuie să fie actualizate

Unde se pot depune dosarele?

Cererile vor fi înregistrate la Biroul de Relații cu Publicul al CTMB din Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 29 – 33, București, Sector 3, București.

Care este programul pentru depunerea dosarelor?

Dosarul se poate depune de luni până joi în intervalul orar 10:00 – 15:00 și vineri în intervalul orar 10 :00 – 14:00

 

Contact

Dacă ai alte întrebări al căror răspuns nu se regăsește în cele enunțate anterior, așteptăm emailul tău la adresa:

constituireafamiliei@ctmb.eu

0721.776.018

https://ctmb.eu/