ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE SCHIMBARE DE NUME ŞI/SAU PRENUME INTERVENITĂ ÎN STRĂINĂTATE

3/7/2018 1:44:18 PM

Cererea se depune la starea civilă a locului de domiciliu.

În cazul cetățeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la starea civilă de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la Starea Civilă Sector 1, București.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

(Cerere - descarcă)

 

Act de identitate

- original și fotocopie

 

Documentul de schimbare a numelui și/sau prenumelui

- original și fotocopie

 

Traducere legalizată a documentului de schimbare, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Traducerea legalizată a documentului de schimbare a numelui ți/sau prenumelui

- original și fotocopie

 

Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar din străinătate, în acest din urmă caz documentul trebuind să fie apostilat/supralegalizat

Sentinţa de recunoaştere de către tribunalul din România a sentinţei de schimbare de nume/prenume, dacă este cazul

- original și fotocopie

Hotărârile judecătorești pronunțate în străinătate trebuie recunoscute de către instanța din România.

Procura specială autentificată, dacă este cazul (original) sau

Împuternicire avocațială (original) și

Actul de identitate al împuternicitului

- original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original.  Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.