ÎNREGISTRAREA TARDIVĂ A NAȘTERII PENTRU PERSOANA MAJORĂ

3/7/2018 11:59:03 AM

Termen pentru soluționarea dosarului de înregistrarea tardivă a nașterii este de 90 zile 

Nașterea se înregistrează la starea civilă/primărie în a cărei rază s-a produs evenimentul. 

Maternitatea arondată Sectorului 5 este Spitalul Universitar de Urgenţă București 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Certificat medical constatator al nașterii

-original și fotocopie

În cazul în care nu se prezintă certificatul medical constatator al nașterii se solicită expertiza medico-legală.

Declarație

- original

(Anexa nr. 20 - descarcă)

Declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată la care anexează o fotografie color recentă de mărimea 3/4 cm.

 

Declarație

-    original

(Anexa nr. 21 - descarcă)

Declarația a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane cunoscute, dată în fața ofițerului de stare civilă, la care anexează o fotografie recentă de mărimea 3/4 cm.

Raportul de anchetă socială

-original

 

Doar pentru persoana neînregistrată de sex feminin

Declarație

-original

(Anexa nr. 21.2 - descarcă)

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea nașterii sale, aceasta dă o declarație în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naștere a fost înregistrată. 

 

Dacă din declarație rezultă că persoana a dat naștere unui copil înregistrat aceasta prezintă fotocopia certificatului de naștere al copilului. 

În cazul în care declarația nașterii este făcută de un necunoscător al limbii române sau de către o persoană cu handicap

Proces-verbal

- original

(Anexa nr. 18.1 - descarcă)

Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.