ÎNREGISTRAREA NAȘTERII COPILULUI CÂND AMBII PĂRINȚI AU VÂRSTA SUB 14 ANI

3/7/2018 11:50:14 AM

Termen pentru declararea și înregistrarea nașterii – 30 zile

Nașterea se înregistrează la starea civilă/primărie în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Maternitatea arondată Sectorului 5 este Spitalul Universitar de Urgenţă București

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Certificatul medical constatator al nașterii

- original

 

Certificatul de naștere al mamei

- original și fotocopie

 

Actul de identitate al reprezentantului legal al mamei

- original și fotocopie

 

Actul de identitate al declarantului, dacă este cazul

- original și fotocopie

Dacă declararea nașterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei copilului.

Certificatul de naștere al tatălui

- original și fotocopie

 

Declarație, dacă este cazul

- original

 

(Anexa nr. 41 - descarcă)

Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul și consimțământul mamei

 

Expertiză psihiatrică, dacă este cazul

- original

Tatăl minor îl poate recunoaşte pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice

Domiciliul copilului

Declarație, dacă este cazul

- original

(Anexa nr. 19 - descarcă)

În cazul în care părinții au domicilii diferite, părintele care declară nașterea va da o declarație din care să rezulte la care dintre părinți are domiciliul copilul

Declarație notarială, dacă este cazul

- original

În cazul în care declararea nașterii se face de către o persoană, alta decât reprezentanții legali ai unuia dintre părinți, se prezintă declarația notarială a oricăruia dintre părinți, din care să rezulte domiciliul copilului, în cazul în care domiciliul acestora nu este comun; în situația în care niciunul dintre părinți nu este identificat la adresa de domiciliu prin intermediul unităților de poliție, copilul este înregistrat în R.N.E.P., cu domiciliul mamei

Numele/ prenumele copilului

Declarație, dacă este cazul

- original-descarcă

În cazul în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii este diferit de cel declarat, înregistrarea nașterii se face în baza declarației scrise, semnată de ambii părinți și reprezentanții acestora, dată în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, din care să rezulte prenumele copilului

 

Hotărâre cu privire la numele copilului - instanța de tutelă, dacă este cazul

- original

În lipsa acordului părinților cu privire la numele de familie al copilului, instanța de tutelă hotărăște numele copilului și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P./primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naștere

În cazul în care ofițerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, iar părinții nu vor să opteze pentru un alt prenume, instanța de tutelă hotărăște prenumele copilului.

În cazul în care declarația nașterii este făcută de un necunoscător al limbii române sau de către o persoană cu handicap

Proces-verbal , dacă este cazul

- original

 

(Anexa nr. 18.1 - descarcă)

Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.