ÎNREGISTRAREA COPILULUI NĂSCUT MORT

3/7/2018 11:52:30 AM

 

Termen pentru declararea și înregistrarea nașterii – 3 zile

Nașterea se înregistrează la starea civilă/primărie în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Maternitatea arondată Sectorului 5 este Spitalul Universitar de Urgenţă București

Pentru copilul născut mort se întocmește doar actul de naștere.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Certificatul medical constatator al născutului mort

- original 

 

Actul de identitate al mamei

- original și fotocopie

În lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unității sanitare și copia certificatului de naștere a mamei

Actul de identitate al declarantului, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificatul de căsătorie al părinților copilului, dacă este cazul

- original și fotocopie 

Când mama declară că este căsătorită, dar nu poate prezenta certificatul de căsătorie, dă o declarație scrisă în acest sens, iar înregistrarea nașterii se face numai după ce ofițerul de stare civilă a stabilit datele referitoare la soț, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie şi din verificările în R.N.E.P

 

În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine în registrele de stare civilă române; nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților

În cazul în care declarația nașterii este făcută de un necunoscător al limbii române sau de către o persoană cu handicap

Proces-verbal , dacă este cazul

- original

 

(Anexa nr. 18.1 - descarcă)

Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.