ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PERSOANELOR AFLATE ÎN LOCURI DE REȚINERE ȘI DE AREST PREVENTIV

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare – 30 zile

Actul de identitate al persoanei fizice reținute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se păstrează de către administrația aresturilor ori a penitenciarelor şi se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.

 Pe perioada arestului, se solicită un alt act de identitate la SPCLEP în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituția de arest, care va transmite SPCLEP de domiciliu toate documentele în vederea eliberării unui nou act de identitate.

Preluarea imaginii și a documentelor necesare se va efectua de către un lucrător al SPCLEP care se va deplasa cu camera mobilă la locul de arest.

În situația în care nu se poate prezenta unul sau mai multe dintre documentele menționate mai jos se va elibera o carte de identitate provizorie.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(original)

Anexa 11

Cererea se listează față-verso 

 

Adresa unității de poliție sau a penitenciarului

- original

Adresa unității de poliție sau a penitenciarului, însoțită de raportul polițistului sau a lucrătorului din carul penitenciarului desemnat să efectueze verificări prin care se certifică identitatea persoanei în cauză, aprobat de șeful unității de poliție sau de directorul penitenciarului.

Două  fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, după caz

Doar în situația în care se eliberează act de identitate provizoriu

Actul de identitate

- original

 

Certificatul de naștere solicitant

- original și fotocopie

 

Certificat de căsătorie, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificatul de divorț sau Hotărârea de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, după caz

- original și fotocopie

 

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

- original și fotocopie

Vă rog să consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu” – click aici

Taxă - 7 lei

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Înmânarea cărții de identitate

Actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituției de către lucrătorul de evidentă a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere.