COMUNICARE DATE CU CARACTER PERSONAL

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare - 10 zile

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

Puteți solicita datele dumneavoastră referitoare la domiciliile avute în România şi/sau orice mențiune privind starea civilă (căsătorie, divorț), CNP, date despre copiii minori etc.

Atenție! Comunicarea datelor cu caracter personal nu înlocuiește Adeverința de celibat necesară încheierii căsătoriilor în străinătate. Pentru Adeverința de Celibat click aici.

Atenție! Cererea se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere - Descarcă

 

Actul de identitate

- original și fotocopie

 

Procură special + Act de identitate împuternicit

sau

Împuternicire avocațială, dacă este cazul

 

Taxă - 1 leu

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Înmânarea Comunicării datelor cu caracter personal

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea Comunicării de date cu caracter personal.