Sistem performant de supraveghere video stradală, în curs de implementare în Sectorul 5

6/6/2019 1:30:34 PM

 

 

          La inițiativa Primarului Daniel Florea, la nivelul Sectorului 5 este în curs de implementare cel mai modern sistem de supraveghere video stradal din România, pentru siguranța cetățenilor: SYS – 5, ca obiectiv Smart City.

          Scopul este acela de a îmbunătății substanțial calitatea vieții, prin utilizarea tehnologiilor în eficientizarea serviciilor publice, monitorizând permanent ce se întâmplă în arealul Sectorului 5, prin procesarea și analiza informațiilor culese de la cetățeni și dispozitivele tehnologice instalate.

          Sistemul de supraveghere video stradală constă în instalarea a 377 de camera video pe toată raza sectorului, cu rol  în a proteja populația împotriva faptelor antisociale, de a preveni și combate actele de violență în spațiile publice, de a preveni și combate acțiunile împotriva protecției mediului, cu monitorizarea stării de curățenie a domeniului public.

          De asemenea, se dorește prevenirea și combaterea în timp util a actelor de vandalism, deteriorare sau distrugere, precum și eficientizarea activității polițiștilor locali privind intervențiile în combaterea infracționalității sau în gestionarea situațiilor de urgență.

          Prezența camerelor de supraveghere acționează ca un factor de descurajare pentru potențialii infractori și oferă posibilitatea ca autoritatea locală să folosească eficient resursele umane în activități de ordin calitativ și nu cantitativ.

          Prin instalarea sistemului de supraveghere stradală se asigură monitorizarea video a :

  • unităților de învățământ și a instituțiilor din domeniul protecției sociale – acces și perimetrul exterior;
  • parcurilor, grădinilor de cartier și locurilor de joacă – în special pentru protecția copiilor, mamelor și vârstnicilor ;
  • piețelor agroalimentare și zone publice – acces, perimetrul exterior, parcări ;
  • zonelor cunoscute ca fiind cu grad ridicat de infracționalitate ;
  • locațiilor în care se depozitează ilegal deșeuri ;
  • locurilor limitrofe și a zonelor vulnerabile ale Sectorului 5.

          Prevenirea faptelor de furt și tâlhărie săvârșite asupra persoanelor vulnerabile, recunoașterea și identificarea persoanelor care vandalizează bunurile de interes public și privat, prevenirea și combaterea consumului de alcool și stupefiante în spațiul public sunt alte obiective pe care Primăria Sectorului 5 și le-a propus prin introducerea SYS – 5.  

          În acest context este deosebit de importantă amplasarea camerelor video pe terasele  imobilelor de locuit, pentru realizarea unei supravegheri de ansamblu și pe o suprafață cât mai extinsă, cu posibilitatea focalizării și zoom-ului automat în caz de incidente.

          Toate imaginile captate vor fi stocate pe serverele Poliției Locale Sector 5, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția datelor.

          Pentru o cât mai promptă și în parametrii legali a SYS – 5, Primarul Daniel Florea a inițiat și desfășurat o serie de întâlniri informative și consultative cu 240 de asociații de proprietari din cele trei zone în care vor fi amplasate camerele, cetățenii exprimându-și în scris acordul pentru implementarea acestui proiect la nivelul imobilelor în care locuiesc.

          Amplasarea echipamentelor se va realiza respectând interesele locatarilor, prin montarea pe pereții exteriori sau balustrade, cu protejarea izolației și a anvelopării blocului și păstrarea aspectului estetic pentru amplasamente și trasee de cabluri. Instalarea camerelor și a  sistemului de comunicație se va face fără nici un cost pentru asociațiile de proprietari, toate costurile privind comunicațiile, energia electrică și întreținerea sistemului intrând în sarcina primăriei.  întreținerea sistemului sunt acoperite de către Primărie.

          „Implementarea  acestui sistem de monitorizare și supraveghere stradală se înscrie în obiectivele prioritare ale strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 5, pentru ca acesta să devină un spațiu sigur și atractiv pentru locuire, lucru și petrecere a timpului liber.  Ca de fiecare dată, contăm pe sprijinul dumneavoastră, cu speranța că veți acorda întregul concurs echipelor de lucrători care au în sarcină instalarea aparaturilor care vor face funcțional sistemul”. (Daniel Florea, Primarul Sectorului 5).