PRECIZĂRI

11/17/2017 5:25:15 PM

Față de schimbările petrecute la nivelul managementului Școlii Gimnaziale nr. 150, Primăria Sectorului 5 dorește să facă următoarele precizări:

 

 la preluarea mandatului de către actualul Primar al Sectorului 5, doamna Nadia Bărbieru se afla la conducerea Școlii Gimnaziale nr. 150, funcție pe care a ocupat-o din toamna anului 2013 și până la data de 16 noiembrie 2017.

Începând cu anul 2015, când această unitate de învățământ a dobândit personalitate juridică proprie, ieșind din nucleul „Gheorghe Lazăr” și devenind ordonator terțiar de credite, conform Legii, pentru investiții și reparații în incinta sa, în baza notelor de fundamentare înaintate de conducerea școlii, din Bugetul Local al Sectorului 5 au fost alocate următoarele sume:

  • anul 2015 – 4.330.000 lei
  • anul 2016 – 4.580.000 lei
  • anul 2017 – 1.124.000 lei.

Aceste sume nu se regăsesc în felul în care arată astăzi această unitate de învățământ din Sectorul 5, în sprijinul celor afirmate anexând o serie de fotografii primite de la părinții nemulțumiți ai elevilor care învață la această școală.

Reamintim, că Școala Gimnazială nr.150 este a doua cea mai veche clădire în care funcționează o unitate de învățământ din Capitală (edificată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza), necesitând imediat efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, încă de la începtul mandatului său, Primarul Daniel Florea a dispus demararea în regim de urgență de către toate unitățile de învățământ a procedurilor de expertizare a clădirilor pentru realizarea reabilitărilor și modernizărilor.

În cazul Școlii Gimnaziale nr. 150, acestea nu au fost demarate nici până în prezent, rămânând singura dintre cele 57 de unități de învățământ din administrarea Consiliului Local Sector 5 aflată în această situație.

Un alt exemplu al gradului de dezinteres manifestat de doamna Bărbieru, în calitatea sa de director al școlii îl reprezintă faptul că, deși alocarea bugetară a permis și avea acceptul din partea Autorității Locale Sector 5 încă din data de 11.08.2017 să demareze procedurile pentru achiziționarea centralei termice, doamna Bărbieru nu a întreprins nici până în prezent vreun demers în acest sens.

În schimb, odată cu debutul sezonului rece, părinții elevilor cuprinși în programul educațional la nivelul acestei unități de învățământ au primit sms-uri din partea doamnei Bărbieru, prin care aceasta le „recomanda” să-i îmbrace cu haine mai groase pe copii, pentru că „este stricată centrala”.

Iată cum, unui management defectuos se adaugă atitudini iresponsabile, care pun în pericol siguranța și starea de sănătate a elevilor.

Totodată, din dispoziția Primarului Sectorului 5, a fost efectuată o misiune de audit pentru unitățile de învățământ, raportul în urma acesteia și planul de măsuri fiind comunicate doamnei Bărbieru, ca și director al Școlii Gimnaziale nr. 150, prin adresele nr. 94/12.09.2017 și 95/12.09.2017.

Pe lângă ignorarea recomandărilor înaintate, doamna Bărbieru nici măcar nu le-a comunicat Consiliului de Administrație al respectivei unități de învățământ, obligație care îi revenea, conform statutului structurii. Iar ocaziile  pentru a-și îndeplini această obligație nu au lipsit, de la momentul înaintării planului de acțiune stipulat în Raportul de Audit, Consiliul de Administrație al școlii întrunindu-se în datele de 13.09.2017, 17.09.2017 și 26.09.2017.

Mai mult decât atât, în data de 16.11.2017, când Primarul Sectorului 5 a încercat să prezinte toate aceste realități, cât și concluziile Raportului de Audit în fața Consiliului de Administrație, doamna Bărbieru s-a opus vehement demersului. 

În contextul celor enunțate anterior, cum alocarea bugetară a fost realizată anual de către ordonatorul de credite, planul de măsuri a fost comunicat, însă conducerea Școlii Gimnaziale nr. 150 nu a adoptat nicio măsură pentru reabilitarea și modernizarea unității, încălcând prin aceasta obligațiile prevăzute și asumate prin semnătură în contractul de management financiar încheiat cu Autoritatea Locală Sector 5, pentru siguranța elevilor, a căror integritate fizică avem cu toții datoria de a o asigura, Primarul Sectorului 5 a decis să denunțe unilateral și să rezilieze respectivul contract de management, asigurând interimatul până la desemnarea unui nou director.

În consecință, a fost informat Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.150, care a luat act de decizia adoptată, iar în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 23.11.2017, va fi supus spre adoptare un proiect de hotărâre care vizează împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersuri pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii unității de învățământ – corpurile A, B și C.

Luând în considerare toate aspectele detaliate anterior, refuzul doamnei Nadia Bărbieru de a se conforma deciziei Autorității Locale Sector 5 poate atrage după sine răspunderea, potrivit Legii, în contextul în care decide să-și mai pună semnătura pe vreun document care implică activitatea de management în cadrul Școlii Gimnaziale nr.150.