#FAPTE - REGENERARE URBANĂ AMURGULUI

6/6/2019 1:49:11 PM

 

 

     Primăria Sectorului 5 atrage fonduri nerambursabile în cuantum de 3.7 milioane de euro, pentru a veni în sprijinul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, care să beneficieze de servicii/ măsuri integrate. 

    Demersul urmărește finanțarea unor proiecte elaborate în baza nevoilor concrete ale comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, identificate în cadrul analizei la nivel de comunitate, contribuind astfel la reducerea numărului de persoane aflate în situații dezavantajoase.

    #FAPTE-REGENERARE URBANĂ AMURGULUI va aborda activități în domeniul educației, antreprenoriatului, al furnizării de servici sociale și medicale, dar și în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități).

    Tot în cadrul acestui proiect, în funcție de nevoile oamenilor, aceștia vor beneficia și de asistență juridică pentru reglementarea actelor, dar și de activități prin care se dorește combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului