Întâlnire la nivel înalt pentru implementarea parteneriatului dintre Primăria Sectorului 5, Comisia Europeană și Consiliul Europei, privind programul ROMACT

7/10/2017 5:59:10 PM

  Luni, 10 iulie 2017, la sediul Primăriei Sectorului 5, Primarul Daniel Florea a primit vizita unei delegații formată din reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului Europei, în planul parteneriatului privind implementarea programului ROMACT. 

  Înalții oaspeți au discutat cu Edilul despre căile de acțiune care trebuie urmate pentru o cât mai eficientă și rapidă integrare a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, cu accent pe comunitatea romă.

  Cele două proiecte realizate până în prezent prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), destinate atragerii de fonduri europene nerambursabile pentru categoriile sociale defavorizate sunt:

  1. „Fii competitiv. Orientat. Organizat. Lucrativ” - se referă la prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.
  2. „Dezvoltăm viitorul” - vizează motivarea pentru o cât mai eficientă implicare în actul educațional a cadrelor didactice care predau în unități de învățământ situate în zone defavorizate.

  Primarul Daniel Florea a prezentat delegației reprezentând Comisia Europeană și Consiliului Europei pașii pe care Primăria Sectorului 5 i-a întreprins până în prezent pentru activarea Grupului de Lucru Local care acționează pentru aplicarea politicilor publice necesare incluziunii populației defavorizate, așa cum este prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală.

  Planul local de acțiune va fi implementat atât din fonduri proprii, cât și din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, cu implicarea activă atât a membrilor Grupului de Lucru Local, cât și a reprezentanților comunității.