DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, marginalizate, cu handicap sau aflate în dificultate.

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Director General: Florentina POPESCU
 • REGISTRATURA Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • Telefon: 031.425.90.32 / interior 220

 • ______

 • PROGRAM REGISTRATURA D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Luni: 09.00 - 16.00

 • Marți: 09.00 - 16.00

 • Miercuri: 09.00 - 16.00

 • Joi: 09.00 - 16.00

 • Vineri: 09.00 - 16.00

DENUMIREA SERVICIULUI

PROGRAM CU PUBLICUL

Serviciul Evaluare Complexă a Copiilor cu Handicap

 • Luni: 12.00 - 16.00

 • Marți: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 09.00 - 12.00

 • Joi: 11.00 - 15.00

Str. Baciului nr. 5A

Telefon: 0736.500.539

Serviciul Anchete Psihosociale, Consiliere Psihologică și Exprimare Liberă a Opiniei Copilului

Str. Munții Carpați nr. 72

Telefon: 021.423.28.36

Serviciul Asistență Maternală

 • Luni: 12.00 - 16.00

 • Marți: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 09.00 - 12.00

 • Joi: 12.00 - 16.00

Str. Baciului nr. 5A

Serviciul Intervenție pentru Copiii Străzii

 • Luni: 09.00 - 11.00

 • Marți: 09.00 - 11.00

 • Miercuri: 09.00 - 11.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Prelungirea Ferentari nr. 72-74

Telefon: 021.450.18.93

Serviciul Prevenire Abandon Copil și Familie

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Telefon: 021.420.28.44

Serviciul Adopții

 • Zilnic: 08.00 - 16.00

Str. Munții Carpați nr. 72

Telefon: 021.423.28.36

Serviciul Adopții – Compartimentul Protecție de Tip Familial

 • Zilnic: 08.00 - 16.00

Str. Munții Carpați nr. 72

Telefon: 021.423.28.36

Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

 • Luni: 09.00 - 11.00

 • Marti: 09.00 - 11.00

 • Miercuri: 09.00 - 11.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Telefon: 031.425.90.32/ int. 223

Serviciul Susținerea Familiei și Copilului

 • Luni: 09.00 - 13.00

 • Marti: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 12.00 - 16.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Telefon: 031.425.90.32/ int. 208

Serviciul Anchete Psihosociale Persoane Adulte cu Handicap

 • Luni: 14.00 - 18.00

 • Marti: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 09.00 - 13.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Telefon: 031.425.90.32/ int. 203

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali

 • Luni: 14.00 - 18.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 09.00 - 13.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Telefon: 031.425.90.32/ int. 203

Serviciul Resurse Umane – Asistenți Personali

 • Luni: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 09.00 - 12.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Telefon: 031.425.90.32/ int. 213

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

 • Evaluare

 • Luni: 09.00 - 14.00

 • Marți: 09.00 - 14.00

 • Joi: 09.00 - 14.00

 • Programare

 • Marți: 09.00 - 14.00

 • Vineri: 09.00 - 14.00

Ambulatoriu Spitalul Universitar de Urgență Camera 77

Telefon: 0799.413.950

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

 • Depunere dosare

 • Luni: 14.00 - 18.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Eliberare facilități

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 09.00 - 13.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Telefon: 031.425.90.32/ int. 209

Serviciul Asistență Socială a Persoanelor Adulte

 • Luni: 09.00 - 13.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 12.00 - 16.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, Sc. B, Et. 1

Telefon: 021.315.94.12/ int. 202

Serviciul Acordare Beneficii Sociale – Compartimentul Antisărăcie și Prevenire a Marginalizării Sociale

 • Luni: 09.00 - 13.00

 • Marti: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 12.00 - 16.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, Sc. B, Et. 1

Telefon: 021.315.94.12/ int. 202

Serviciul Acordare Beneficii Sociale – Compartimentul Venit Minim Garantat

 • Luni: 09.00 - 13.00

 • Marti: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 12.00 - 16.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, Sc. B, Et. 1

Telefon: 021.315.94.12/ int. 202

Biroul Secretariat Comisie

 • Eliberare certificate copii

 • Luni: 13.00 - 16.00

 • Marți: 09.00 - 12.00

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, Sc. B, Et. 1

Telefon: 021.315.94.12/ int. 216