Hotarari de consiliu

 • Hotărârea nr. 26/26.01.2018 privind completarea H.CL. Sector 5 nr.45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 25/26.01.2018 privind completarea H.CL. Sector 5 nr.43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 24/26.01.2018 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local al Sectorului 5 a Centrului Medico-Social ” Sf. Andrei”- unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 22/26.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 21/26.01.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al AMR.

 • Hotărârea nr. 20/26.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

 • Hotărârea nr. 19/26.01.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS5 -Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 a 94 obiective de investiții.

 • Hotărârea nr. 18/26.01.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 17/26.01.2018 privind aprobarea proiectului ” Cupa Intercartiere Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.

 • Hotărârea nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache” pentru anul 2018.

 • Hotărârea nr. 14/26.01.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.

 • Hotărârea nr. 13/26.01.2018 privind  aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 12/26.01.2018 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr.19/28.02.2017.

 • Hotărârea nr. 11/26.01.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.

 • Hotărârea nr. 10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 9/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.p) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 7/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin. (2) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr.5/26.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici.

 • Hotărârea nr. 4/26.01.2018 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 3/26.01.2018 privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr.200/14.12.2017.

 • Hotărârea nr. 2/26.01.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 1/09.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 210/22.12.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru susținerea proiectului educational extracurricular ”Europa-patria mea”, în perioada decembrie 2017 – iunie 2018.

 • Hotărârea nr. 209/22.12.2017 privind aprobarea derulării ediției a șaptea a proiectului educational ”Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul” de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti.

 • Hotărârea nr. 208/14.12.2017 privind modificarea actului constitutiv la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 207/14.12.2017 privind modificarea actului constitutiv al SC Economat Sector 5.

 • Hotărârea nr. 206/14.12.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 205/14.12.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152/28.09.2017.  

 • Hotărârea nr. 204/14.12.2017 privind modificarea H.C.L.S. 5 nr. 114/22.08.2017.

 • Hotărârea nr. 203/14.12.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 202/14.12.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de Tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” in anul 2017, aprobat prin Consiliul Local Sector 5 prin H.C.L.S. 5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 201/14.12.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, cu completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 200/14.12.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite.

 • Hotărârea nr. 199/14.12.2017 privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2017.

 • Hotărârea nr. 198/14.12.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 197/08.12.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 196/27.11.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea  Ferentari, nr. 72, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 195/27.11.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 194/23.11.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache".

 • Hotărârea nr. 193/23.11.2017 privind schimbarea sediului Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 192/23.11.2017 privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 191/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare, în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii  Gimnaziale nr.150, Bd. Eroilor Sanitari nr.29-31, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 190/23.11.2017 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2017-2018 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București  a proiectului ” Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5- învățământ primar.

 • Hotărârea nr. 189/23.11.2017 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 188/23.11.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al  Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 187/23.11.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al  Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 186/23.11.2017 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București  România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.

 • Hotărârea nr. 185/23.11.2017 privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil.

 • Hotărârea nr. 184/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuții prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora.

 • Hotărârea nr. 183/23.11.2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale  Centrul de Zi Sfanta Maria si Serviciul Adopții-Compartimentul Protecție de Tip Familial aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 182/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „George Călinescu” înregistrat sub nr. 5389/09.04.2015.

 • Hotărârea nr. 181/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „Mihaill Sadoveanu” înregistrat sub nr. 5390/09.04.2015.

 • Hotărârea nr. 180/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr. 16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului „În universul şahului-proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”.

 • Hotărârea nr. 179/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare  între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creştin Măgurele, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 178/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare  între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 5 și Fundaţia Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 177/23.11.2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru  anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5

 • Hotărârea nr. 176/23.11.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 175/23.11.2017 privind organizarea unor acțiuni socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017.

 • Hotărârea nr. 174/23.11.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5 prin HCL S5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 173/23.11.2017 privind modificarea Organigramei și Statului de Functii ale Administratiei Domeniului Public Sector 5.

 • Hotărârea nr. 172/23.11.2017 privind modificarea Organigramei si Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 171/23.11.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Sfânta Treime – Ghencea ), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 170/23.11.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Acoperământul Maicii Domnului  - Ferentari), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 169/23.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

 • Hotărârea nr. 168/23.11.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

 • Hotărârea nr. 167/23.11.2017 privind alegerea domnului George Matei presedinte  de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 166/31.10.2017 privind stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 165/31.10.2017 privind aprobarea acordării de servicii și beneficii sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locală Sector 5.

 • Hotărârea nr. 164/31.10.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență .

 • Hotărârea nr. 163/31.10.2017 privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Hotărârea nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea asociației Grupului de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației.

 • Hotărârea nr. 161/31.10.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții  și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 160/31.10.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017.

 • Hotărârea nr. 159/31.10.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire la achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14,  Sector 5.

 • Hotărârea nr. 158/31.10.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5.

 • Hotărârea nr. 157/31.10.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Hotărârea nr. 156/31.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București.        

 • Hotărârea nr. 155/28.09.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice  și tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret, ”Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat de Consiliul Local Sector 5, prin HCLS 5 nr. 72/30.05.2017, HCLS 5 nr. 80/16.06.2017 și HCLS 5 nr. 124/22.08.2017.

 • Hotărârea nr. 154/28.09.2017 privind modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 105/28.07.2017.

 • Hotărârea nr. 153/28.09.2017 privind solicitarea de împuternicirea expresă de către Consiliul General al Municipiului București pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București (RATB) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

 • Hotărârea nr. 152/28.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 151/28.09.2017 privind aprobarea înființării Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.

 • Hotărârea nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.

 • Hotărârea nr. 149/28.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Anexa Nr. 1 HCL 149-28.09.2017

 • Anexa Nr. 2 HCL 149-28.09.2017

 • Hotărârea nr. 148/28.09.2017 privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței  nr. 114/1996, republicată„.

 • Hotărârea nr. 147/28.09.2017 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.

 • Hotărârea nr. 146/28.09.2017 privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență.

 • Hotărârea nr. 145/28.09.2017 privind aprobarea proiectului „Povestea cu cai„ – proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 ”.

 • Hotărârea nr. 144.28.09.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului  Sector 5.

 • Hotărârea nr. 143/28.09.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 142/28.09.2017 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina.

 • Hotărârea nr. 141/28.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina..

 • Hotărârea nr. 140/18.09.2017 privind modificarea H.C.L.Sector 5 nr.11/14.02.2017 privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare  a proiectelor prevăzute de H.G. nr. 1481/2008 și H.G. nr. 291/2011.

 • Hotărârea nr. 139/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea ALPAB, conform H.C.G.M.B. Nr.124/2010.

 • Hotărârea nr. 138/18.09.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 137/18.09.2017 privind schimbarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin. (2 ) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr. 215/2001

 • Hotărârea nr. 135/18.09.2017 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București.

 • Hotărârea nr. 134/18.09.2017 privind rectificarea Bugetului pe Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 133/31.08.2017 privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion București a unor evenimente sportive pentru locuitorii Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 132/31.08.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 3.300 m.p., din cadrul Școlii nr. 125, Șos. București-Măgurele, nr.45, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport".

 • Hotărârea nr. 131/31.08.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 m.p, din cadrul Școlii nr. 131, Strada Gutuilor, nr.1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport".

 • Hotărârea nr. 130/31.08.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 129/31.08.2017 privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 nr. 55/31.07.2013 privind constituirea unei comisii de selecţie formată din 3 membri specialişti în recrutarea resurselor umane pentru a intreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie la societăţile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acţionar.

 • Hotărârea nr. 128/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București .

 • Hotărârea nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

 • Hotărârea nr. 126/22.08.2017 privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului local Sector 5, a spațiului în suprafață totală de 169,46 mp. situate în Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, Sector 5

 • Hotărârea nr. 125/22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 3 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • Hotărârea nr. 124/22.08.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" în anul 2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S.5 nr.72/30.05.2017 și H.C.L.S. 5 nr. 80/16.06.2017

 • Hotărârea nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache"

 • Hotărârea nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018

 • Hotărârea nr. 121/22.08.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului "Sănătate în Mișcare"

 • Hotărârea nr. 120/22.08.2017 privind aprobarea demersurilor de transmitere a terenurilor aferente liniei CF București Progresu- București Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

 • Hotărârea nr. 119/22.08.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Anexa Nr. 1 HCL 119-22.08.2017

 • Anexa Nr. 2 HCL 119-22.08.2017

 • Anexa Nr. 3 HCL 119-22.08.2017H

 • Hotărârea nr. 118/22.08.2017 privind aprobarea încheierii unei Convenții de Colaborare în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii socio-educative pentru copii

 • Hotărârea nr. 117/22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 10 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • Hotărârea nr. 116/22.08.2017 privind aprobarea Programului local privind creșterea performanței energetice a 13 blocuri de locuințe

 • Hotărârea nr. 115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile de evaluare și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2017-2018

 • Hotărârea nr. 114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018

 • Hotărârea nr. 113/22.08.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre

 • Hotărârea nr. 112/22.08.2017 privind solicitarea schimbării destinației imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A și B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică

 • Hotărârea nr. 111/ 22.08.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Nașterea Maicii Domnului-Ghencea), în anul 2017

 • Hotărârea nr. 110/ 22.08.2017 privind modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă, nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017

 • Hotărârea nr. 109/ 22.08.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov

 • Hotărârea nr. 108/22.08.2017 privind alegerea domnului Boloș Florinel, președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

 • Hotărârea nr. 107/28.07.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2018

 • Hotărârea nr. 106/28.07.2017 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 106/28.07.2017

 • Anexa 2 la Hotărârea nr. 106/28.07.2017

 • Hotărârea nr. 105/28.07.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”

 • Hotărârea nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5

 • Hotărârea nr. 103/28.07.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Anexa la Hotărârea nr. 103/28.07.2017

 • Hotărârea nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului

 • Hotărârea nr. 101 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017

 • Hotărârea nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului " Sănătate în mișcare"

 • Anexa la Hotărârea nr. 100/28.07.2017

 • Hotărârea nr. 99/28.07.2017 pentru completarea H.C.L. S.5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.36/30.03.2017

 • Hotărârea nr. 98/28.07.2017 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.34/30.03.2017

 • Hotărârea nr. 97/28.07.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală " Împreună dezvoltăm sectorul 5"

 • Hotărârea nr. 96/28.07.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română- Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din sectorul 5), în anul 2017

 • Hotărârea nr. 95/28.07.2017 privind aprobarea derulării proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, în anul școlar 2017-2018

 • Hotărârea nr. 94/28.07.2017 privind aprobarea susținerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori), la Competiția Internațională Youth Science Meeting 2017

 • Hotărârea nr. 93/28.07.2017 privind sprijinirea Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică

 • Hotărârea nr. 92/28.07.2017 privind aprobarea încheierii actului adițional nr.20 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5

 • Hotărârea nr. 91/28.07.2017 privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr.1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr.131 și Asociația "Down Darius și prietenii" București

 • Hotărârea nr. 90/28.07.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu către Asociația Academică Ion Barbu

 • Hotărârea nr. 89/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin

 • Hotărârea nr. 88/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Șerbănel Mihail Udescu

 • Hotărârea nr. 87/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu

 • Hotărârea nr. 86/28.07.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan

 • Hotărârea nr. 85/28.07.2017 privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.1/24.06.2016

 • Hotărârea nr. 84/26.06.2017 pentru  aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5

 • Anexele 1-2-3 la Hotărârea nr. 84/26.06.2017

 • Hotărârea nr. 83/26.06.2017 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/16.05.2017 privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat  de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • Anexele 1-2-3-4 la Hotărârea nr. 83/26.06.2017

 • Hotărârea nr. 82/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Franovici Bogdan

 • Hotărârea nr. 81/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Crudu Claudia Elena

 • Hotărârea nr. 80/16.06.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,, Ștefan Iordache” în anul 2017 aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 72/30.05.2017

 • Hotărârea nr. 79/16.06.2017 privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 65/05.09.2016 referitoare la derularea activităților ce implică investiții în reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5.   

 • Hotărârea nr. 78/16.06.2017 și Anexa 1 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Anexa 2 și Anexa 3 la Hotărârea nr. 78/16.06.2017.

 • Hotărârea nr. 77/16.06.2017 privind aprobarea Raportului Final al Comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.    

 • Hotărârea nr. 76/16.06.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Sectorul 5 (Mănăstirea Antim), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 75/16.06.2017 privind aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, în perioada iunie-decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria  Sectorului 5, Capitală.

 • Hotărârea nr. 74/16.06.2017 privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017.

 • Hotărârea nr. 73/16.06.2017  privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  pe anul 2017.    

 • Hotărârea nr. 72/30.05.2017 privind organizarea de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 71/30.05.2017 privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 70/30.05.2017 privind aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie -Sector 5.

 • Hotărârea nr. 69/305.05.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5.

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 69/30.05.2017.

 • Anexa 2 la Hotărârea nr. 69/30.05.2017.

 • Anexa 3 la Hotărârea nr. 69/30.05.2017.

 • Hotărârea nr. 68/30.05.2017 de modificare a H.C.L. Sector 5 nr.16/28.02.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.50/28.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 67/25.05.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 66/16.05.2017 privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, în perioada 14-23 iulie.

 • Hotărârea nr. 65/16.05.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 64/16.05.2017 privind aprobarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui (FISV).

 • Hotărârea nr. 63/16.05.2017 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale ”Țara Poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului, în data de 31 mai 2017.

 • Hotărârea nr. 62/16.05.2017 privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr. 313, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 61/16.05.2017 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea DGASPC Sector 5 pentru înființarea de servicii de asistență socială a spațiilor în suprafață de 82,58 mp, 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 60/16.05.2017 privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 59/16.05.2017 privind aprobarea majorării burselor de studiu și burselor de merit din cadrul proiectului ”Școala – O Prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 58/16.05.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Cod serviciu social 8810/ID-IV

 • Hotărârea nr. 57/16.05.2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura DGASPC Sector 5.

 • Hotărârea nr. 56/03.05.2017 privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Supravegherea video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 -SYS5”.

 • Hotărârea nr. 55/03.05.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sf. Elefterie Vechi ), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 54/03.05.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Primăria Sector 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea proiectului Istorie, tradiție și cultură intr-un mediu sănătos și sustenabil , în perioada 02-09 iulie 2017.

 • Hotărârea nr. 53/03.05.2017 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al-II-lea al anului școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 52/03.05.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Asociația Salvați Copiii și Școala Ion C. Brătianu, în vederea implementării unor activități de prevenire a abandonului școlar.

 • Hotărârea nr. 51/03.05.2017 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

 • Hotărârea nr. 50/03.05.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144  către Asociația Lumea Copiilor Veseli.

 • Hotărârea nr. 49/03.05.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 35 către Asociația de Părinți Grădinița nr. 35.

 • Hotărârea nr. 48/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 București, a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură.

 • Hotărârea nr. 47/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliu-lui General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate servicii de salubrizare.

 • Hotărârea nr. 46/03.05.2017 privind alegerea doamnei Săndulescu Nina, președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 45/10.04.2017 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 44/10.04.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL.

 • Hotărârea nr. 43/10.04.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Dragoș Geamănă.

 • Hotărârea nr. 42/10.04.2017 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, în vederea modificării destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de H.G. nr.1481/2008 și  H.G. nr.291/2011.

 • Hotărârea nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 40/10.04.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 5, pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 39/30.03.2017 privind aprobarea desfășurării turneului Mini EURO 2020.

 • Hotărârea nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței  Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5.

 • Hotărârea nr. 37/30.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației spațiului din Calea Ferentari, nr.72, bl.20, parter , Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 36/30.03.2017 privind completarea art. 5 din Anexa 1 a HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 35/03.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționarea a piețelor, târgurilor și a altor locuri special amenajate de pe raza sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadrul acestora.

 • Hotărârea nr. 34/30.03.2017 privind completarea art.5 din Anexa 1 la HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind  aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 33/30.03.2017 privind aprobarea Strategiei pentru "Regenerare Urbană Ferentari" -"RUF".

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 33/30.03.2017

 • Hotărârea nr. 32/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și pentru teren, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5.

 • Hotărârea nr. 30/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5.

 • Hotărârea nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2016.

 • Hotărârea nr. 28/14.03.2017 și Anexa nr. 1, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 27/14.03.2017 privind modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 26/14.03.2017 privind aprobarea participării  Sectorului 5 al Municipiului București la sesiunea de proiecte din cadrul CP4/2017, cu proiectul  " S.I.C.A.M 5 – Standarde și Instrumente ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5"

 • Hotărârea nr. 25/14.03.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipiului București, a unei societăți comerciale specializate de pază.

 • Hotărârea nr. 24/14.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației dispensarului pentru adulți și copii din strada Prelungirea Ferentari, nr.90-92, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 23/14.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației imobilului din Strada Bacău nr.1, Corpul B, Școala Gimnazială Petrache Poenaru.

 • Hotărârea nr. 22/14.03.2017 privind aprobarea modalității de realizare a dreptului la transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 21/28.02.2017 privind aprobarea  tipului de suport alimentar acordat în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • Hotărârea nr. 20/28.02.2017  privind exercitarea calității de ordonator de credite de către Școala Gimnazială nr.144.

 • Hotărârea nr. 19/28.02.2017 privind modificarea H.C.L.S.5 nr.09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 18/28.02.2017 privind modificarea H.C.L.S.5 nr.11/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 17/28.02.2017 și Anexă privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 16/28.02.2017 și Anexă privind modificarea H.C.L.S.5  nr. 50/25.08.2016, privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 15/28.02.2017 și Anexă privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu.

 • Hotărârea nr. 14/28.02.2017  privind aprobarea modificării Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C Sector 5 .

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 14/28.02.2017

 • Anexa 2 Hotărârea nr. 14/28.02.2017

 • Anexa 3 Hotărârea nr. 14/28.02.2017

 • Hotărârea nr. 13/28.02.2017 și Anexa nr. 1 privind înființarea funcției de administrator public la nivelul Sectorului 5 și aprobarea criteriilor, procedurilor și  atribuțiilor specifice postului de administrator public al Sectorului 5.

 • Anexa 2 Hotărârea nr. 13/28.02.2017

 • Anexa 3 Hotărârea nr. 13/28.02.2017

 • Hotărârea nr. 12/28.02.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Vasilescu Andreea

 • Hotărârea nr. 11/14.02.2017 privind propunerea de modificarea a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011.

 • Hotărârea nr. 10/31.01.2017 privind modificarea componenței comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului  5 al Municipiului București, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.92/30.09.2016.

 • Hotărârea nr. 9/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București , pentru anul școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 8/31.01.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 7/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 5 și Ansamblul Social Creștin-Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 6/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 5 și Fundația Crucea Alb-Galbenă  privind furnizarea de servicii de asistență  socio-medicală persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 5.

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 2 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 3 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 4 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 5 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 6 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 7 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 8 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 9 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 10 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 11 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 12 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 13 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 14 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 15 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 16 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 17 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 18 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 19 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 20 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 21 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Hotărârea nr. 3/31.01.2017 privind alegerea d-lui Șuhan Valeriu Nicolae președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 2/09.01.2017 și Anexa 2 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al PRIMARIEI SECTORULUI 5

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 2/09.01.2017

 • Hotărârea nr. 1/09.01.2017 privind îndreptarea erorilor materiale a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.142/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 153/30.12.2016 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 152/30.12.2016 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.74/30.09.2016, privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 m.p., pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei, nr.311, sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 151/30.12.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

 • Hotărârea nr. 150/21.12.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 150/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 149/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării a trei sportivi la Seminarul de Pregătire Tehnică, ce va avea loc în perioada 11 ianuarie- 13 februarie 2017, în Thailanda.

 • Anexa Hotărârea nr. 149/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 149/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 148/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățeanului Sectorului 5- SYS 5”.

 • Anexa Hotărârea nr. 148/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 148/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 147/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și Asociația „Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă- Agenda 21”.

 • Anexa Hotărârea nr. 147/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 147/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 146/21.12.2016 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 146/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 145/21.12.2016 privind modificarea HCLS 5 nr. 11/25.03.2017 privind aprobarea relației școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017, completată și modificată prin HCLS nr.54/ 26.05.2016.

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 145/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 144/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, în vederea derulării proiectului Educație prin sport. Sport prin educație, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

 • Anexa Hotărârea nr. 144/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 144/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 143/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Teatru Masca, în vederea derulării unui proiect socio-cultural în perioada decembrie 2016- octombrie 2017.

 • Anexa Hotărârea nr. 143/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 143/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 142/21.12.2016 privind modificarea Organigramei a Statului de funcții ale aparatului  de specialitate al PRIMĂRIEI SECTORULUI 5. 

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 142/21.12.2016

 • Anexa 2 Hotărârea nr. 142/21.12.2016

 • Raport de specialitare Hotărârea nr. 142/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 141/29.11.2016 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.128 de către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor.

 • Hotărârea nr. 140/29.11.2016 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale E vremea colindelor!, în luna decembrie 2016.

 • Hotărârea nr. 139/29.11.2016 aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sector 5, Asociația Connections și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, pentru a marca Ziua Internațională  a Voluntarilor, în data de 05 decembrie 2016.

 • Hotărârea nr. 138/29.11.2016 privind înfiinţarea Centrului de Recreere, Educaţie şi Dezvoltare Personală pentru Copii.

 • Hotărârea nr. 137/29.11.2016 privind aprobarea încheierii  actului adiţional la Protocolul de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016 încheiat între Consiliul Local Sector 5 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

 • Hotărârea nr. 136/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare în scopul funcţionării Centrului de zi ,,George Călinescu” înregistrată sub nr.5389/09.04.2015.

 • Hotărârea nr. 135/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare în scopul funcţionarii Centrului de zi ,,Mihail Sadoveanu” înregistrată sub nr.5390/09.04.2015.

 • Hotărârea nr. 134/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr.16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului ,,În universul şahului-proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”.

 • Hotărârea nr. 133/29.11.2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 132/29.11.2016 privind aprobarea Strategiei Locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016-2020.

 • Hotărârea nr. 131/21.11.2016 privind aprobarea înființării centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache” și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare .

 • Hotărârea nr. 130/21.11.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

 • Hotărârea nr. 129/15.11.2016 privind modificarea HCL nr.16/19.07.2016.

 • Hotărârea nr. 128/15.11.2016 privind demararea proiectului de prevenire, urmărire și combatere a consumului de droguri din Sectorul 5 "Nu lăsa drogurile să-ți trăiască viața !".

 • Anexa Hotărârea nr. 128/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 127/15.11.2016 privind demararea proiectului "Ready, Steady ,GO!- Pe locuri, fiți gata, START ".

 • Anexa Hotărârea nr. 127/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 126/15.11.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Anexa Hotărârea nr. 126/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 125/15.11.2016 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Darurile lui Moș Nicolae, în perioada 20 noiembrie – 6 decembrie 2016.

 • Anexa Hotărârea nr. 125/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 124/15.11.2016 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu  situat în incinta Liceului Teoretic ”Ştefan Odobleja” către Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic ,,Ştefan Odobleja,,.

 • Hotărârea nr. 123/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului ”Ajută natura  şi ea te va ajuta pe tine! ”, în perioada noiembrie- decembrie 2016.

 • Anexa Hotărârea nr. 123/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 122/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului ”Şezătoarea din străbuni”, în perioada decembrie 2016-iunie 2017.

 • Anexa Hotărârea nr. 122/15.11.2016

 • Anexa Hotărârea nr. 121/15.11.2016 

 • Hotărârea nr. 121/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Colorăm Zâmbete.

 • Anexa Hotărârea nr. 120/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 120/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Română  de Backgammon.

 • Anexa Hotărârea nr. 119/15.11.2016 

 • Hotărârea nr. 119/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Clubul Sportiv Dan Dacian.

 • Anexa Hotărârea nr. 118/15.11.2016 

 • Hotărârea nr. 118/15.11.2016 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul  preuniversitar  de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 117/15.11.2016 privind aprobarea derulării programului ,,Servicii complexe pentru creşterea participării şcolare a copiilor din grupuri vulnerabile, în perioada 2016-2019” de către Organizaţia Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială I.I.C.Brătianu.

 • Hotărârea nr. 116/15.11.2016 privind aprobarea derulării proiectului educaţional Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta viitorul  de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti în perioada 12 decembrie 2016-14 iunie 2017.

 • Hotărârea nr. 115/15.11.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

 • Hotărârea nr. 114/31.10.2016 privind aprobarea unei perioade de grație la Contractul de Credit nr.1/12.08.2005, la Contractul de Credit nr. 3/9041/01.10.2007 și la Contractul de Credit nr. DM/3/1917/14.07.2008.

 • Hotărârea nr. 113/31.10.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București  și Asociația Spectaculis, în vederea organizării evenimentului - " Jazz în Ferentari", în perioada 11-12 noiembrie 2016.

 • Hotărârea nr. 112/31.10.2016 privind modificarea HCL Sector 5 nr.19/04.08.2008 privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil .

 • Hotărârea nr. 111/31.10.2016 privind solicitarea acordării imputernicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, privind inființarea Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 110/31.10.2016 privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu si 40 lei, aflate in sold la data de 31.12.2016.

 • Hotărârea nr. 109/31.10.2016 privind demararea proiectului " Povestiri din București. Cultura balcanică și identitate proprie".

 • Hotărârea nr. 108/31.10.2016 privind aprobarea demarării Proiectului " Fii cool-Fii Competitiv, Orientat, Organizat, Lucrativ!".

 • Hotărârea nr. 107/31.10.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”Dezvoltăm Profesori- Dezvoltăm Viitorul”.

 • Hotărârea nr. 106/31.10.2016 privind demararea proiectului "Copacul de pe strada ta".

 • Anexa 3

 • Anexa 2

 • Anexa 1

 • Hotărârea nr. 105/31.10.2016 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Hotărârea nr. 104/31.10.2016 privind aprobarea bugetului realizat in urma desfășurării evenimentului " Zilele Recoltei-Ediția 2016".

 • Hotărârea nr. 103/31.10.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 102/31.10.2016 privind imputernicirea domnului Viceprimar Marian Tigănuș, in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sector 5 pentru semnarea contractului de inchiriere in baza Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, pentru unitățile de locuit aflate in administrarea Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 101/10.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

 • Hotărârea nr. 100/10.10.2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 99/30.09.2016 privind aprobarea plăţii sumei de 518.427 lei reprezentând amenzi neplătite.

 • Hotărârea nr. 98/30.09.2016 privind modificarea Actului Constitutiv al A.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. 

 • Hotărârea nr. 97/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă "Alexandru Ioan Cuza " (Filiala 5 București), în vederea realizării materialului științific cu tema ”Drumul de luptă al armatei române pentru eliberarea părților de nord-vest a României”.

 • Hotărârea nr. 96/30.09.2016 privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2016-2017 din bugetul local al sectorului 5 al Municipiului București a proiectului " Școală după școală", în unități de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 – învățământ primar.

 • Hotărârea nr. 95/30.09.2016 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.59/05.09.2016, pentru aprobarea organizării evenimentului "Zilele Recoltei 7-9octombrie 2016".

 • Hotărârea nr. 94/30.09.2016 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea Proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • Anexele 4,5 la Hotărârea nr. 93/30.09.2016

 • Hotărârea nr. 93 privind reorganizarea Administrației  Piețelor Sector 5 și Anexele 1,2,3/30.09.2016 

 • Hotărârea nr. 92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.

 • Hotărârea nr. 91/30.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituțiile din subordinea  Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2017.

 • Hotărârea nr. 90/30.09.2016 privind aprobarea achiziționării unui număr de 22 de telefoane  mobile și a 21 de  cartele sim aferente pentru membrii Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Anexa Acord Hotărârea nr. 87/30.09.2016 

 • Hotărârea nr. 87/30.09.2016 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Școala Gimnazială nr.136, Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu și Școala Gimnazială Petrache Poenaru privind derularea proiectului ” Clubul de Educație Alternativă”, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 august 2017.

 • Hotărârea nr. 86/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5, Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în vederea susținerii trupei de teatru  AS, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 85/30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitanților  cu privire la finanțarea, de la bugetul local al Sectorului 5, a asociațiilor sportive școlare sau cluburilor sportive școlare, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 sau a Clubului Sportiv Școlar Steaua.

 • Hotărârea nr. 84/30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru finanțarea de la bugetul local al sectorului 5 a activităților extrașcolare  (proiecte și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 83/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și S.C. Arttheea Concept S.R.L., în vederea realizării proiectului ” Zâmbetul Copilăriei”, în patru unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 82/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării la Campionatul Mondial de Kickboxing, ce va avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Italia.

 • Hotărârea nr. 81/30.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/05.09.2016, privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.

 • Hotărârea nr. 80/30.09.2016 privind aplicarea la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, proiect ” ECO charge CITY friendly”.

 • Hotărârea nr. 79/30.09.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.58/05.09.2016, privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 78/30.09.2016 privind aprobarea Strategiei Locale  de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 77/30.09.2016 privind aprobarea Planului local de eficientizare energetică a Sectorului 5  București.

 • Hotărârea nr. 76/30.09.2016 privind aprobarea demarării Proiectului de Regenerare Urbană Ferentari – RUF.

 • Hotărârea nr. 75/30.09.2016 privind  modificarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 74/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 73/30.09.2016 privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret-Sector 5 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

 • Hotărârea nr. 72/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din  cadrul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta, Str. Pandele Roșca, nr. 2-4, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

 • Hotărârea nr. 71/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din  cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

 • Hotărârea nr. 70/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din  cadrul Școlii Gimnaziale nr. 126, Str. Lerești, nr. 12, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

 • Hotărârea nr. 69/30.09.2016 privind majorarea salariilor polițiștilor locali cu până  la trei clase de salarizare succesive în conformitate cu prevederile Legii 284 din 28 decembrie 2010.

 • Hotărârea nr. 68 / 30.09.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

 • Hotărârea nr. 67 / 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”ECO charge CITY friendly” prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.

 • Hotărârea nr. 66 / 05.09.2016 privind demararea proiectului ” Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 – SYS 5”. 

 • Hotărârea nr. 65 / 05.09.2016 privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 64 / 05.09.2016 privind  aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

 • Hotărârea nr. 63 / 05.09.2016 privind aprobarea derulării, în parteneriat, a proiectului ” Mai bine pentru toți- împreună pentru noi!” și a cheltuielilor de implementare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).

 • Hotărârea nr. 62 / 05.09.2016 privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național – Rabla și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus.

 • Hotărârea nr. 61 / 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”Eficiență energetică – clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5” (EECIPS- 5).

 • Hotărârea nr. 60 / 05.09.2016 privind aprobarea programului Pro-CEECS – Programul Local de Creștere a Eficienței Energetice a Condominiilor din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 59 / 05.09.2016 privind aprobarea organizării evenimentului ” Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”.

 • Hotărârea nr. 58 / 05.09.2016 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr.57 / 05.09.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

 • Hotărârea nr.56 / 25.08.2016 privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr.114/1996, republicată”.

 • Hotărârea nr.55 / 25.08.2016 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 19 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

 • Hotărârea nr.54 / 25.08.2016 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română – Catedrala Mântuirii Neamului și Patriarhia Română – Mănăstirea Antim), în anul 2016.

 • Hotărârea nr.53 / 25.08.2016 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea „Întâlnirii tinerilor ortodocşi din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 2016.

 • Hotărârea nr.52 / 25.08.2016 privind aprobarea procedurii pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate.

 • Hotărârea nr.51 / 25.08.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Grupul Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ ŞCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august – 18 septembrie 2016.

 • Hotărârea nr.50 / 25.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul şcolar 2016-2017.

 • Hotărârea nr.49 / 25.08.2016 privind acordarea avizului de principiu al Consiliului Local al Sectorului 5 în vederea demarării procedurilor de licitaţie pentru închirierea căminului pentru elevi/studenţi aparţinând Colegiului Tehnic Energetic.

 • Anexă Hotărârea nr.48 / 25.08.2016 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.48 / 25.08.2016 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.47 / 25.08.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Local Sector 5.

 • Hotărârea nr.46 / 25.08.2016 privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor și familiilor rezidente pe raza sectorului 5. 

 • Hotărârea nr.45 / 25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul  pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr.44 / 25.08.2016 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art.23, alin(1) și (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția  și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia.

 • Hotărârea nr.43 / 25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr.42 / 25.08.2016  privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

 • Hotărârea nr.41 / 25.08.2016 privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării prestației financiare excepționale acordate în vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului.

 • Hotărârea nr.40 / 25.08.2016 privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional și instituțional, a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor expuși riscului abandonului și înscriși la creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr.39 / 25.08.2016 privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate, încheiată între Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

 • Hotărârea nr.38 / 25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr.37 / 25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap Sector 5.

 • Hotărârea nr.36 / 25.08.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

 • Hotărârea nr.35 / 25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-nei Florea Alexandra Cristina.

 • Hotărârea nr.34 / 25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Matei George.

 • Hotărârea nr.33 / 25.08.2016 privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Ciupitu Teodor.

 • Hotărârea nr.32 / 25.08.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Serediuc Mircea.

 • Hotărârea nr.31 / 19.07.2016 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea spațiilor situate la parterul imobilului din București, str. Uranus nr.102-104, bl.A7, sc. A, sc. B și sc. C, sector 5, aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București  și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

 • Hotărârea nr.30 / 19.07.2016 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr.29 / 19.07.2016 privind modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor Sector 5, constituit prin HCL Sector 5 nr.27/19.03.2014 și modificată prin HCL Sector 5 nr.82/26.11.2015.

 • Hotărârea nr.28 / 19.07.2016 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Tuturor Sfinților Români, Parohia Sfânta Treime Ghencea) în anul 2016.

 • Hotărârea nr.27 / 19.07.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia, pentru organizarea programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie, în perioada 29 iulie – 11 septembrie 2016.

 • Hotărârea nr.26 / 19.07.2016 privind modificarea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.25 / 19.07.2016 privind preluarea amenajărilor înregistrate în evidențele contabile ale SC Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr.24 / 19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

 • Hotărârea nr.23 / 19.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 privind transmiterea bunurilor care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr.22 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5.

 • Hotărârea nr.21 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționale ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Hotărârea nr.20 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei și Statu-lui de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.19 / 19.07.2016 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5.

 • Hotărârea nr.18 / 19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

 • Hotărârea nr.17 / 19.07.2016 privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr.16 / 19.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.21/24.03.2015 referitoare la constituirea Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe.

 • Hotărârea nr.15 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.47/25.03.2016 privind aprobarea facturării serviciilor prestate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr.14 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.46/25.03.2016 privind modificarea domeniului principal de activitate al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr.13 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.45/25.03.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

 • Hotărârea nr.12 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.44/25.03.2016 privind preluarea amenajărilor în valoare de 14.939.154,09 lei înregistrate în evidențele contabile ale societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr.11 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.43/25.03.2016.

 • Hotărârea nr.10 / 19.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

 • Hotărârea nr.9 / 06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr.8 / 06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrației al S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr.7 / 06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr.6 / 06.07.2016 privind alegerea viceprimarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.5 / 06.07.2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult trei luni.

 • Hotărârea nr.4 / 24.06.2016 privind  alegerea dlui. Agheorghiesei Emil, președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr.3 / 24.06.2016 privind  constituirea Consiliului Local al Sectorului  5.

 • Hotărârea nr.2 / 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși ai Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr.1 / 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Local Sector 5.