Comisii de specialitate

BUGET, FINANȚE, TAXE LOCALE, FONDURI EUROPENE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
 1. Roșca Iustinian - Președinte
 2. Gorneanu Mihaela - Secretar
 3. Găină Maria - Membru
 4. Ștefănescu Georgiana-Raluca - Membru
 5. Matei Ion - Membru
 6. Danciu Ioan-Bogdan - Membru
 7. Pop Claudia-Ramona - Membru
 8. Ducuță Alexandru - Membru
 9. Nicolaidis Mircea-Horațiu - Membru
 10. Titică Niculae-Florin - Membru supleant 1
 11. Kofod Helen-Daniela - Membru supleant 2
URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA TERITORIULUI, DOMENIULUI PUBLIC, PATRIMONIULUI ȘI FONDULUI FUNCIAR
 1. Agafiței Gheorghiță - Președinte
 2. Ioniță George - Secretar
 3. Melnic Constantin-Ion - Membru
 4. Ploscaru George-Alexandru - Membru
 5. Lazarov Alexandru-Sebastian - Membru
 6. Găină Maria - Membru
 7. Kofod Helen-Daniela - Membru
 8. Titică Niculae-Florin - Membru
 9. Nicolaidis Mircea-Horațiu - Membru supleant 1
 10. Bîrsan Mihai - Membru supleant 2
PRIVATIZAREA, COMERȚ, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, RELAȚIA CU PATRONATUL ȘI SINDICATELE
 1. Gorneanu Mihaela - Președinte
 2. Agheorghiesei Emil - Secretar
 3. Țigănuș Marian - Membru
 4. Ștefănescu Georgiana-Raluca - Membru
 5. Agafiței Gheorghiță - Membru
 6. Zamfirescu Leonard-Niculae - Membru
 7. Ducuță Alexandru - Membru
 8. Kofod Helen-Daniela - Membru
 9. Titică Niculae-Florin - Membru
 10. Șerban Andrei-Bogdan - Membru supleant 1
CULTURA, CULTE, SOCIETATEA CIVILĂ ȘI MINORITATI NATIONALE 
 1. Țigănuș Marian - Presedinte
 2. Ducuță Alexandru - Secretar
 3.  - Membru
 4. Matei Ion - Membru
 5. Mălăelea Daniel - Membru
 6. Zamfirescu Leonard-Niculae - Membru
 7. Naciu Constantin-Vladimir - Membru
 8. Ioniță George - Membru
 9. Cârlogea George-Cristian - Membru
 10. Titică Niculae-Florin - Membru supleant 1
 11. Ștefănescu Georgiana-Raluca - Membru supleant 2
ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, SALUBRIZARE, RECICLAREA DEȘEURILOR
 1. Lazarov Alexandru-Sebastian - Președinte
 2. Naciu Constantin-Vladimir - Secretar
 3. Danciu Ioan-Bogdan - Membru
 4. Melnic Constantin-Ion - Membru
 5. Agafiței Gheorghiță - Membru
 6. Zamfirescu Leonard-Niculae - Membru
 7. Kofod Helen-Daniela - Membru
 8. Ioniță George - Membru
 9. Șerban Andrei-Bogdan - Membru
 10. Titică Niculae-Florin - Membru supleant 1
 11. Agheorghiesei Emil - Membru supleant 2
JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ APĂRAREA ORDINII PUBLICE ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
 1. Pop Claudia-Ramona - Președinte
 2. Roșca Iustinian - Secretar
 3.  - Membru
 4. Țigănuș Marian- Membru
 5. Agheorghiesei Emil - Membru
 6. Bîrsan Mihai - Membru
 7. Laslo Mihail-Cristian - Membru
 8. Șerban Andrei-Bogdan - Membru
 9. Nicolaidis Mircea-Horațiu - Membru supleant 1
 10. Ducuță Alexandru - Membru supleant 2
EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
 1. Ploscaru George-Alexandru - Președinte
 2. Pop Claudia-Ramona - Secretar
 3. Lazarov Alexandru-Sebastian - Membru
 4. Melnic Constantin Ion - Membru
 5. Mălăelea Daniel - Membru
 6. Bîrsan Mihai- Membru
 7. Laslo Mihail-Cristian - Membru
 8. Naciu Constantin-Vladimir - Membru
 9. Șerban Andrei-Bogdan - Membru
 10. Cârlogea George-Cristian - Membru supleant 1
 11.  - Membru supleant 2
RESURSE UMANE, PROTECȚIE SOCIALĂ, MUNCĂ, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
 1. Laslo Mihail-Cristian - Presedinte
 2. Roșca Iustinian - Secretar
 3. Ploscaru George-Alexandru - Membru
 4. Găină Maria - Membru
 5. Danciu Ioan-Bogdan - Membru
 6. Matei Ion - Membru
 7. Bîrsan Mihai - Membru
 8. Mălăelea Daniel - Membru
 9. Nicolaidis Mircea-Horațiu - Membru
 10. Titică Niculae-Florin - Membru supleant 1
 11. Naciu Constantin-Vladimir - Membru supleant 2