Viceprimar

Marian Tiganus

Marian ȚIGĂNUȘ


Informaţii personale
Naţionalitate
Română
Data naşterii
24 august 1958
Experienţa profesională
Perioada
2016 - prezent
Numele şi adresa angajatorului
Consiliul Local – sector 5
Funcţia sau postul ocupat
VICEPRIMAR AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Perioada
2014
Funcţia sau postul ocupat
SPECIALIST IN SECURITATE -
VALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICA INSCRIS IN R.N.E.R.S.F. POZ. 133
Perioada
2010 – 2016
Numele şi adresa angajatorului
S.C. EURO CLIS S.R.L.
Funcţia sau postul ocupat
DIRECTOR GENERAL
Perioada
01.06.2006 – 28.06.2010
Numele şi adresa angajatorului
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SECTOR 4 POLITIE
Funcţia sau postul ocupat
SEF DE SECTOR
Perioada
2001 – 2006
Numele şi adresa angajatorului
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SECTOR 3 POLITIE
Funcţia sau postul ocupat
SEF DE SECTOR
Perioada
1997 – 2001
Numele şi adresa angajatorului
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Funcţia sau postul ocupat
SEF DE SECTIE 16;19
Perioada
1994 – 1997
Numele şi adresa angajatorului
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SECTOR 5 POLITIE
Funcţia sau postul ocupat
OFITER SPECIALIST PRINCIPAL POLITIE JUDICIARA
Perioada
1991 – 1997
Numele şi adresa angajatorului
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI- SECTIA 19
Funcţia sau postul ocupat
SEF BIROU ECONOMIC
Perioada
1985 – 1991
Numele şi adresa angajatorului
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Funcţia sau postul ocupat
OFITER OPERATIV
Educaţie şi formare
Perioada
01.10 -31.10.2014
Calificare/diploma obţinută
ABSOLVENT CURS EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
EURO CLIS SECURIT S.R.L.
Perioada
2009 – 2010
Calificare/diploma obţinută
ABSOLVENT
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
COLEGIUL NATIONAL DE APARARE PROMOTIA XXI
Perioada
2008
Calificare/diploma obţinută
TITLU STIINTIFIC DE DOCTOR PRIN ORDINUL NR. 9887/25.07.208
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI
Perioada
2007
Calificare/diploma obţinută
PREZENTAT (IN SEDINTA PUBLICA) TEZA DE DOCTORAT : „IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ORDINII PUBLICE NATIONALE IN CONDITIILE INTEGRARII EUROPENE”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE CAROL I
Perioada
25.07.2007
Calificare/diploma obţinută
LECTOR UNIVERSITAR
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
SENATUL UNIVERSITATII NATIONALE DE APARARE CAROL I
Perioada
18.07.2007
Calificare/diploma obţinută
ABSOLVENT AL DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
UNIVERSITATEA BUCURESTI – FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI
Perioada
1996 – 1997
Calificare/diploma obţinută
CURS POSTUNIVERSITAR DE STIINTE PENALE
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
UNIVERSITATEA BUCURESTI – FACULTATEA DE DREPT
Perioada
1992 – 1996
Calificare/diploma obţinută
LICENTIAT IN DREPT
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
UNIVERSITATEA BABES – BOLYAI – CLUJ NAPOCA
Perioada
1982 – 1985
Calificare/diploma obţinută
OFITER
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
SCOALA MILITARA DE OFITERI ACTIVI A MINISTERULUI DE INTERNE
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Română
Limbi străine cunoscute
engleza, franceza
Autoevaluare Inţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleză Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat
Franceză Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat
Competenţe şi abilitati sociale
Comunicare foarte buna cu colegii / Sociabil / Altruist / Spirit de intrajutorare;
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Spirit organizatoric / Tenace / Verificarea indeplinirii sarcinilor
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Nivel mediu
Alte competenţe şi aptitudini
  • Rezistenta fizica si intelectuala
  • Inclinatie spre studiu si cercetare
  • Abilitati pedagogice
  • Flexibilitate in gandire
  • Imaginatie
  • Spirit de observatie