Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

CERTIFICAT PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI

3/7/2018 1:48:20 PM

Se eliberează gratuit, de către structura de stare civilă în a cărei rază teritorială își are domiciliul, la cererea scrisă, care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

MODIFICAREA CODULUI NUMERIC PERSONAL

3/7/2018 1:47:20 PM

Termen de soluționare – 30 zile de la data depunerii cererii. Documentele în vederea modificării CNP-ului atribuit sau înscris greșit în actele de stare civilă pot fi depuse la Starea Civilă care are ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

RECONSTITUIREA SAU ÎNTOCMIREA ULTERIOARĂ A ACTELOR DE STARE CIVILĂ

3/7/2018 1:44:58 PM

Termen de soluționare – 30 zile de la data depunerii cererii. Cererea de reconstituire sau întocmire ulterioară poate fi depusă la Primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la Primăria ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE SCHIMBARE DE NUME ŞI/SAU PRENUME INTERVENITĂ ÎN STRĂINĂTATE

3/7/2018 1:44:18 PM

Cererea se depune la starea civilă a locului de domiciliu.În cazul cetățeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la starea civilă de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR PRIVIND ÎNREGISTRAREA NUMELUI/PRENUMELUI CU ORTOGRAFIEREA LIMBII MATERNE

3/7/2018 1:42:38 PM

Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea numelui de familie ori a ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE RECUNOAȘTERE SAU STABILIRE DE FILIAȚIE

3/7/2018 1:34:34 PM

Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara cãsãtoriei se depune la starea civilă care are în pãstrare actul de naştere al celui recunoscut.Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

ÎNSCRIEREA ADOPŢIEI, A ANULĂRII SAU A DESFACERII ADOPŢIEI

3/7/2018 1:32:26 PM

Cererea se depune la starea civilă în a cărei rază se află domiciliul adoptatului sau a sediului instituției de ocrotire în îngrijirea căreia se găsește adoptatul.Dacă adoptatul este cetățean român cu ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI, ANULĂRII ORI A ÎNCETĂRII CĂSĂTORIEI

3/7/2018 12:31:18 PM

Cererea se depune la starea civilă care are în păstrare actul de căsătorie sau la starea civilă a locului de domiciliu.Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

DIVORȚUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ

3/7/2018 12:27:08 PM

PROCEDURA DE DIVORȚ PE CALE ADMINISTRATIVĂ-termenul de soluționare este de 30 de zile calendaristiceCererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de ...

Mai mult...

Pagini Stare Civila / Pagini Stare Civila

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

3/7/2018 12:26:21 PM

Termen de soluționare – 30 zile de la data depunerii cererii. Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face prin instanță ...

Mai mult...
1 din 5