Vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale 27.02.2019

2/27/2019 2:09:51 PM

Potrivit Art. 6 alin (1)  respectiv Art. 10 din HG 156 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale vă anuntăm că:

 

  • „pentru identificarea proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân […] se aduc la cunoştinţă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului, precum şi locul unde a fost identificat

 

  • în situaţia în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de deţinătorul legal, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data anunţului, primarul emite o dispoziţie prin care vehiculul este trecut în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei raza a fost găsit, liber de orice sancţiuni […]”

Vehicule fara stapan sau abandonate în raza sectorului 5