Vehicul fără stăpân sau abandonat pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

10/31/2018 1:36:55 PM