REGULAMENT privind programarea depunerii cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă

3/12/2018 12:06:26 PM

REGULAMENT privind programarea depunerii cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și care nu au avut niciodată domiciliul în România.

 

  1. Programarea este gratuită și netransmisibilă.
  2. Rezervările se fac la adresa electronică directiaevidentapopulatiei@sector5.ro. În solicitarea transmisă pe e-mail trebuie să menționați, toate datele de la pct. 5 din prezentul Regulament. Veți primi o confirmare cu ziua și ora la care ați fost programat.
  3. Se primesc cereri de transcriere în fiecare zi de vineri, între orele 8:30 -12.00 și 13.00 – 15,30, cu excepția zilelor de vineri declarate nelucrătoare.
  4. Programările se fac din 15 minute în 15 minute pentru fiecare dosar. O programare este alocată unei singure persoane și nu unei familii.
  5. Solicitantul trebuie să indice următoarele informații obligatorii: a) nume prenume (așa cum rezultă din actul de identitate); b) data la care a obținut redobândirea sau dobândirea cetățeniei române,  c) date de contact.
  6. Neprezentarea la data și ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate și/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării.
  7. Programatorul se va respecta cu strictețe și nu vor fi admise cozi în fața instituției, persoane fără programare și nici alte tipuri de liste sau programări.
  8. Cetățenii care au programare prealabilă, nu vor utiliza sistemul de bonuri de ordine. Se vor prezenta la data și ora programată, direct la Biroul de Transcrieri, fără a aștepta să fie invitat.
  9. Prezentul Regulament va fi afișat pe site-ul primăriei la rubrica Anunțuri și la intrarea în instituție.

ATENȚIE! Cetățenii care nu vorbesc limba română sunt obligați să fie însoțiți, la depunerea cererilor de transcriere, de către traducători autorizați.