Procedura de achizitie privind contractarea unei finantari in suma totala de 171 mil. ron

6/9/2020 11:33:29 AM
1.FINANCIARE
 •       1.1 – financiare 2017

  • Dare de seamă contabilă la 31.12.2017

  • Cont de execuție al bugetului local la 27.12.2017

 •      1.2 – financiare 2018

 •       1.3 – financiare 2019

  • Bilanț 31.12.2019

  • Contul de rezultat patrimonial 31.12.2019

  • Situația fluxurilor de trezorerie 31.12.2019

  • Contul de execuție al cheltuielilor 1.1.2019 - 31.12.2019

  • Plăți restante 31.12.2019

  • Situația acțiunilor / părților sociale deținute de către UAT la operatorii economici

  • Situația activelor fixe, amortizabile 31.12.2019, Situația mijloacelor fixe neamortizabile 31.12.2019

  • Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală 31.12.2019

  • Contul de execuție al bugetului local 31.12.2019

 •       1.4 – financiare 2020

 

2.DOCUMENTE PROCEDURA

 

3.ALTE DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII
4.CLARIFICĂRI
 • Răspuns solicitare privind decalarea termenului de depunere a ofertelor financiare