ANUNT STRATEGIE LOCALA VIOLENTA DOMESTICA SECTOR 5

12/13/2016 12:02:36 PM

Strategia Nationala pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 si Planul de actiune pentru implementarea strategiei nationale nationale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru 2013-2017 stabilesc un set de masuri destinate sa reduca sau sa contribuie la diminuarea actelor de violeta in familie, sa atenueze sentimentul de insecuritate al victimei, precum si sa reduca riscul recidivei si facilitarea reintegrarii sociale a persoanelor care au comis infractiuni de violenta in familie.

Totodata, conform prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014, art. 13, alin. 1, lit. a) si alin. 4, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa problematica prevenirii si combaterii violentei in familie in strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana si locala, precum si infiintarea pe langa directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, a echipei intersectoriale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, cu rol consultativ.

Respectand principiul transparentei, ca si principiu general al sistemului national de asistenta sociala, potrivit careia se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor, autoritatile administratiei publice locale elaboreaza, in concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu si lung, dupa consultarea furnizorilor publici si privati, a asociatiilor profesionale si organizatiilor reprezentative ale beneficiarilor, conform prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011, actualizata 2016, art. 112, alin. 3, lit. a.

      Vizualizare