ANUNT PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTIDROG A SECTORULUI 5 2017-2020

12/13/2016 11:38:46 AM

 

 

           Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 în perioada 2017 – 2020 (numit în continuare “Planul de acţiune”) este elaborat în baza Strategiei Locale Antidrog 2013 – 2020 care corespunde perioadei de implementare a noii Strategii a Uniunii Europene in domeniul drogurilor şi care este realizată în conformitate cu Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020, aprobată prin H.G. nr. 784/2013.

            Planul de acţiune este anexă a Strategiei Locale Antidrog 2013 – 2020 şi este un document elaborat în contextul procesului consultativ lansat de Agenţia Naţională Antidrog în calitate de coordonator, evaluator şi monitor la nivel local şi naţional în ceea ce priveşte fenomenul drogurilor.

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 este partener al Agenţiei Naţionale Antidrog şi al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sector 5 în implementarea Planului de Acţiune, alături de Primăria Sectorului 5, Poliţia Locală Sector 5, Inspectoratul Şcolar Sector 5, societatea civilă; autorităţi publice deconcentrate implicate în Strategia Naţională Antidrog, furnizori publici şi privaţi de servicii de sănătate.

            Planul de acţiune cuprinde 3 părţi: 1. Reducerea cererii de droguri; 2. Coordonare; şi 3. Evaluare şi informare. Partea I, Reducerea cererii de droguri cuprinde; 1. prevenirea consumului de droguri în şcoli; prevenirea în familie; prevenirea comunitară; campanii de reducere a consumului; asistenţa consumatorilor şi asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri. Partea a II-a are fixat ca obiectiv – asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate iar în partea a III-a se urmăreşte îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin informare, monitorizare şi evaluare.

          Planul de acţiune cuprinde activităţi concrete şi indicatori aferenţi fiecaărei acţiuni asumate de instituţiile implicate. Acesta urmăreşte armonizarea rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare actor social în domeniu, reducerea timpului instituţional de răspuns la problemele specifice, eliminarea barierelor instituţionale în oferirea de servicii, îmbunătăţirea actului profesional al tuturor categoriilor de specialişti cu atribuţii în domeniul drogurilor şi creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţiilor statului şi a implicării societăţii civile.

 

 

      Vizualizare